Personeelsblad van Heineken 3 De laatste hand gelegd aan de film over alcohol en werk 4 Nederlands-assortiment 6 Bedrijfsnieuws: 8 Informatie over het huis Osborne en de wijze waarop sherry's worden geproduceerd 10 Bedrijfsnieuws van Vrumona met: 12 Dat de Centrale Reprografie kopieën kan maken, weet iedereen. Wellicht is niet overal bekend dat zij nog véél meer kunnen 14 Script 2025-systeem in 16 Bokmaflessen als basis voor een oud-Hollandse traditie: scheepjes in flessen 17 De winnende kerstkleurplaten 18 Dr. Rijckborst over de griepgolf in februari 19 Ideeënbus 20 Jubileum en afscheid 22 Kroniek 24 Proost 26 Vatvaria is de Vatvaria-pagina. Daar kunt u le zen over de speciale actie dieVrumona organiseert om een concert van Tina Turner mee te maken. Voor tien mede werkers van de Nederlandse vestigin gen -naast de eigen vestiging in Bun- nik- heeft Vrumona in totaal twintig toegangskaarten beschikbaar gesteld. Belangstelling? Snel insturen die bon! Zie pagina 27 vastgelegd in nieuwe folder; Wedden dat u erover gehoord hebt? 5 Produktinformatie: Amstel bier voortaan in goudkleurig blik; Pepsi Light nu ook in blikverpakking Roestvaststalen Apollo's in Zoeterwoude; Binnenkort uitspraak over Rijksweg 11; Tijdelijke kantooruitbreiding in Bunnik; Jaarlijkse verkoopdag voor commerciële organisatie; Andere besturing siroophal; Bottelarijmedewerkers leren over kwaliteit gebruik genomen te Amsterdam: een onderdeel van vele (tele)communicatieplannen 38e jaargang nr. 2 Februari 1987 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814288 Bij de voorpagina: Omdat Vers van 't Vat omstreeks Carnaval ver schijnt een passende foto; Goedkeurend kijkt Prins Amadeiro XXIII toe hoe de heer H. Kreté van de Bossche brouwafdeling de uitslag meet van het aantal hectoliters van de warme wort. Redactie: Hella Schoonveld (hoofdredactrice) Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet Redactiecommissie: Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogei i boscl i C.Tim mc rs Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw.Y.C.M. Peeters Zoeterwoude: vacature Bij de achterpagina: Carnavalsoptochten zijn evenementen bij uitstek waarbij fraai uitgedoste praalwagens te zien zijn. Het begrip 'praalwagens' is al vele jaren oud. Dat blijkt ook uit deze foto die uit 1923 dateert. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 2