Kruiswoordraadsel L 1 m Oplossingen Winnaars van de kerstpuzzel 7 5 6 Wat is de bedoeling? Vul eerst het kruiswoordraadsel hele maal in. Bent u hiermee klaar, breng dan letters uit het kruiswoordraadsel over naar gelijkgenummerde vakjes in het kleine diagram. Als u dit goed ge daan heeft, verschijnt hier van links naar rechts, regel voor regel gelezen, een gezegde. Horizontaal 1. treinbestuurder, 8. roeiriem. 12. kip, 13. ijverig, 14. projektieplaatje, 15. luizeëi, 17. vacht, 18. duidelijk, 20. mislukking, 21. vlaktemaat, 22. lichaamsdeel, 24. briefaanhef, 25. haardracht, 27. rivier in Nederland. 28. Griekse letter, 29. genie, 30. wa pen, 32. sleepnet, 33. gelijk, 35. zwaar, 36. deel van een schip, 37. ge bergte in Rusland, 39. inhoudsmaat, 41. wild zwijn, 43. afgeladen. 45. op één of andere plaats, 46. pas, 47. draad, 49. telwoord. 50. lidwoord, 51. afscheiding, 52. aanvang, 54. sle de, 55. militaire insluiting, 57. voor zetsel, 58. ter attentie van, 59. per soon van adel, 61. Nederlands wiel renner, 63. familielid, 64. elektrisch geladen deeltje, 65. zoogdier, 66. ge heim leger, 67. zeur, 68. flanellen stof. Verticaal 1. filantropie, 2. baas, 3. lidwoord, 4. voorzetsel, 5. plotseling, 6. zang- noot, 7. proef, 8. tas, 9. maatschap pelijke stand, 10. houding, 11. be schermd gebied, 16. godin van de da geraad, 17. voor, 19. teer, 21. Ger maan, 23. lofzang, 25. opnieuw, 26. bitter vocht. 28. uitgeput, 29. folter- werktuig, 31. sfeer, 32. graan, 34. verwoesting, 36. neerslag, 38. vod, 40. voertuig, 42 bezit van een boer, 44. koeiemaag. 47. plaats in Lim 9 36 23 47 33 62 34 60 I 68 29 25 54 14 '6 32 21 48 burg, 48. Amerikaanse staat, 51. in ferno, 53. vluchtige stof, 54. zoog dier, 55. wel (Latijn), 56. gewas. 58. communicatiemiddel, 60. droog, 62. persbureau. 63. voor, 66. voorzetsel. Wat traag kwam de stroom oplossingen van de kerstpuzzel op gang. De om schrijving die was weggevallen onder 45. verticaal en de omschrijving van 46 die eigenlijk bij 45 hoorde te staan, ver oorzaakten nogal wat verwarring.Toch bleek dat vele puzzelaars hierdoor niet weerhouden werden van een goede op lossing. Zij beschouwden de fout in de opgave als een extra uitdaging, die graag werd aangegaan. Aan de puzze laars die, ondanks de later verspreide rectificatie, het potlood er bij neerleg den, bieden we onze excuses aan. Wa ren de woorden 'natuurtalent' en 'pro tectoraat' met enige moeite op de goe de plaats ingevuld, ook tal van andere omschrijvingen bleken onvoorziene valkuilen te bevatten. 'Dekenkast' in plaats van 'dekenkist', 'idem' in plaats van 'item', 'pragmatisme" in plaats van 'pragmatisch'... Het aantal goede in zendingen, die geheel overeenkwa men met de oplossing van de heer Hul- zebos, slonk langzaam maar zeker. Uit de goede inzendingen heeft het lot uit eindelijk als winnaars aangewezen: De heer J. Luit uit Ravenswoud, de heer G.P. Jansen uit Schiedam en de heer P.M. van Veelen, werkzaam in Zoeterwoude. Zij hebben hun cadeaubon inmiddels toegezonden gekregen. S NVN 3CIVMN S I QHVH N3D3I aHVH imo V VB V d V d AVI BV N 3 N 3 S N 3 O 3 B 3 B 3 OB BON nw n n ia 1 B 3 d v i a N V V d NO V d S i a nv S V V B NV A O i o 3 a 3 N 3 B B 3 3 O 113 3 OO 3 a a v s 3 ON 3 1 3 S 3 3 S 3 O N 1 S I N I 3 3 3 3 3 3 3 O 3 H VO A B VB 3 B 3 a I 3 OBM B V d 1 N 3 N I H 3 B a NO I 3 G 3 3 H 3 a 1 3 N 3 A 3 O A N 3 3 N I S 3 3 O S 3 3 N H 3 O V1A1 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 26