Driedaagse van Anke veen viel in het water Inspectie door Prins Amadeiro XXIII Veel publiek bij Keytown Jazzfestival 1987 Het zou zo'n groot spektakel worden. Hèt grootste spektakel op natuurijs, na de Elfstedentocht, zoals sommigen het aanduidden. Maar de "Driedaagse van Ankeveen" viel uiteindelijk in het water. De eerste dag was er nog geen vuiltje aan de lucht. Na de proloog, een individuele tijdrit, was de hele schaatstop aanwezig voor de rit over 80 kilometer. Het werd een spannende strijd. Richard van Kempenwinnaar van de Heineken Schaatszesdaagse en meervoudig winnaar van wedstrij den op kunstijs, kwam als eerste onder het Heineken finishdoek door. En over het Heineken-beeldmerk, dat daags tevoren in het ijs was ingevroren door recla me service. Ook de tweede dag telde twee onderdelen. Een ploegentijdrit en een 60-kilometermarathon. Aan deze laatste was voor de winnaar de "Heineken prijs" verbondenBart Veldkamp was de rijder die na de wed strijd in de regen, op slecht ijs, de Heineken prijs in ont vangst mocht nemen uit handen van de heer Elfrink. Toen de jury de daarop volgende dag besloot wegens het slechte ijs na 2 wedstrijddagen een punt te zetten achter deze "Driedaagse" werd Jos Niesten als defini tief leider van het algemeen klassement uitgeroepen tot winnaar. V.l.n.r. Henry Ruitenberg, Bart Veld kamp, Dries vanWijhe en hoofd P.R. Nederland, R.G.H. Elfrink. "Koud" was het sleutelwoord bij de 8e editie van het Keytown Jazzfestival in de sleutelstad Leiden. Vandaar ook dat de traditionele kroegentocht een rustig verloop had. Massaal naar de volgende kroeg rondtrekkende jazzliefhebbers waren er niet te zienWielekker warm eenmaal binnenzat, in een horecazaak waar muziek naar zijn zin werd gespeeld, bleef daar zitten. Zo'n tachtig horecabedrijven deden mee met die kroegen tocht. Als vanouds was er veel publieke belangstelling in de Stadsgehoorzaal, waar gelijktijdig in vier zalen verschillende jazzformaties optraden. Op de foto (be schikbaar gesteld door de Leidse Post) de heer F. Por- theine, oud-kamerlid en voorzitter van de WV-Lei- den, die de officiële opening van dit jazzfestival voor zijn rekening had genomen. De heer Portheine deed dit door vijf delftsblauwe bierpullen vol te tappen (met Heineken bier uiteraard) en uit te reiken aan een aantal musici. Carnaval en bier zijn twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor een Prins carnaval is het dan ook van groot belang ervan op aan te kunnen dat het bier dat in "zijn" hofstad wordt getapt, goed is. Om die reden is het al vele jaren traditie dat de Bossche Prins een werkbezoek brengt aan de Oeteldonkse Hof- brouwerij, zoals de Heineken vestiging in Den Bosch in carnavalstijd wordt genoemd. Prins Amadeiro XXIII deed dit onlangs voor het derde jaar. In de brouwzaal bepaalde de Prins het stamwort- gehalte van het bier, onder toeziend oog van onder meer bedrijfsleider Hamers. Natuurlijk wilde de Prins, in zijn rondgang langs nieuwe installaties en uitbreidin gen, ook de nieuwe bliklijn van dichtbij bekijken. Daar overtuigde hij zich ervan dat de Oeteldonkse Hofbrouwerij niet alleen uitstekend bier weet te brouwen, maar dit ook op overeenkomstige wij ze verpakt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 24