HUWELIJK Den Bosch J.H.L. Dorgelo (internedienst) metmw. M.D.M.J. Bloks Bunnik F. de Kruyf (verpakken) met mw. J.M. van 't Hof Horecagebieden Mw. A.J.F. Egglijverkoopbinnen dienst M-Brabant met J.A. v.d. Werf J.A. Jorritsma, verkoopbinnendienst met mw. B.J. Gietema E. v.d. Veer, expeditie Den-Haag met mw. Y.G.M. Hogedoorn A. A.H. Kruts, expeditie Limburgmet mw. M.C.J. Habets H.M.G. Widdershoven, verkoopbin nendienst Limburg, met mw. K.M. Co- ninx Zoeterwoude W.J .MMentink magazijn intern trans port) met mw. M. Spaans GEBOORTE Amsterdam Hassan, z.v. M. Affkir (bottelarij Rachida, d.v. A. Afkiri (bottelarij) Johannes, z.v. PC.A. Laan (kelders) Michael, z.v. B.H. Alles (plaatselijke a dm) Den Bosch Wesley, z.v. P.L. vanVelzen (verpakken) Bunnik Deborah M.L., d.v. R. Gramsma (ver pakken) Horecagebieden Vincent R., z.v. mw. A.H.A.M. Hui- jing-Paardekooper, beheer onroerend goed Sabrine, d.v. M.W. Daalman, H.T.S. Drente Antoine, z.v. mw. Y.G. Bronkhorst, C.T.D. M-Brabant Bart, z.v. S.C. Kramer, expeditie Gro ningen/ Friesland/ Drente Nancy Mary-Ann, d.v. G.V.H. v.d. Schuit, Magazijn Den-Bosch Marlijn, d.v. mw.W.M.C. van Iersel- Oerlemans, verkoopbinnendienst Leeuwarden Martijnz.v. Jvan Asperen sr. verpak ken) Ricardo, z. v. JR. Zweytzer (technische dienst) Zoeterwoude Emily, d.v. A.W.M. van Gent (bedrijfs- inkoop) Marvin, z.v. J.C. van Santen (personen auto's) Maarten, z.v. L.C. v.d. Plas (magazijn intern transport) Maureen, d.v. J.A. Kroes (projectenbu reau) Manon, d.v. P. Zwaan (bottelarij) Stefanus, z.v. A.C.M. Bouwmeester (magazijn intern transport) Nigel, z.v. D. SchmidgallTellings (cen traal magazijn) Fleur, d.v. J. Bast (verpakkingstechniek HTB) Thijs, z.v. mw. M. Schiphorst van Alderwerelt van Rosenburgh (Per soneelszaken Heineken Nederland) en J.A. Schiphorst (Personeeldienst Zoeter woude) Rianne D., d.v. J. v.d. Keur (IAD) Jesper, z.v. A.J. Oostrum (plaatselijke adm) Sebastiaan, z.v. A.H.J. Centen (Re search HTB) Kristeldv. AMNieuwenburg Infor matisering HTB) Maartje, d.v. A.T.M. v.d. Vlugt (perso neeldienst) Michael J.P., z.v. Mw.Y.E.J.P. Dissel dorp-de Vogel Secretariaat Informatie Management) Margot, d.v. PM. v. Veelen, Vorderin- genbeheer GESLAAGD Bunnik H. W.J.Verbeek (storingsdienst) voor het diploma Praktische Halfgeleider Techniek. Den Bosch Chr. v.d. Heijden (T.D. brouwen en energie) voor cursus LUB assembleer- taal en interfaces. D.J. Buwalda (mechanische werkplaats) en W. Grethe (T.D. algmeen) voor con versatie Duits. Zoeterwoude J. Knuist en H.P.C.M. Jansen (physieke distributie) voor VOAIII S.C. van den Braak (informatisering) voor Pi programmeren Datastructu ren A. Boers (HTB-informatisering) voor SI Organisatie Informatieverzorging H. van Eerten (servicelaboratorium) voor Levensmiddelen, Microbiologie Hygiëne Mw.T.R. Meijer (extern transport) voor de basis cursus Public Relations/ISW Mw. J. v.d. Steen (HTB-corresponden- tie) vooor Commercieel Economische Praktijk R.G. Clerinck (intern vorderingen be heer) voor Moderne Bedrijfsadmini stratie Horecagebieden Mw. E.M. Bovenlander (algemeen, Den Haag) voor Machine Schrijven Ne derlands ONZE DIENST VERLIETEN Zoeterwoude Mw. L. van Zon-van Diejen (technische dienst algemeen Mw. A.H.M. Witteman-Nederstigt (cor respondentie HTB) Mw. A.H. Douma (reisbureau PZ Inter nationaal) Mw. E.J. Bedijn-Haasbroek (vorderin gen beheer) 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 22