J.C. Buizer ƒ3.375,- Zoeterwoude S. Moreton Gomez ƒ1.500,- Den Bosch Heineken gebruikt voor het koelen van haar produkten in onder andere de Apollo's ammoniakvloeistof als koel- middel. De verdampte ammoniak wordt door compres soren gecomprimeerd en in condensors met behulp van de buitenlucht weer vloeibaar gemaakt. Voor het vloei baar maken van ammoniakdamp moet de damp afkoe len en moet er altijd een voldoende verschil in tempera tuur zijn tussen de ammoniakdamp en de buitenlucht. Om zeker te zijn dat de condensors ook 's zomers vol doende koelen, is destijds gekozen voor een hoge con- densatietemperatuur voor ammoniak (28°C). Deze ho ge condensatietemperatuur wordt bereikt door de am moniakdamp fors samen te persen - 10,9 bar-, wat dus veel energie vraagt. De buitentemperatuur is in de len te, herfst en winter lager dan in de zomer, waardoor die hoge ingestelde condensatietemperatuur niet nodig is. Al is de gedachte dit eens aan te pakken op zich niet nieuw, de heer Buizer heeft als meet- en regeltechnicus in zijn idee concrete voorstellen gedaan de in te stellen condensatietemperatuur automatisch te laten 'instellen' door de buitentemperatuur, zodat bij koude buitentem peratuur de in te stellen condensatietemperatuur lager wordt en er derhalve minder energie gevraagd wordt voor het comprimeren van de ammoniakdamp. De heer Moreton Gomez heeft voorgesteld de kroon- kurkgeleidebaan op een andere wijze te construeren, waardoor aanzienlijk minder stagnatie plaatsvindt van de kroonkurken naar de sluitkoppen. De heer Moreton Gomez heeft al meerdere malen uitstekende ideeën in gediend. Beloning Aanmoediging Amsterdam C.C. Roelvink, verpakken 200,- Den Bosch C.F.Th. Flendriks, verpakken P.JF. v.d. Bergh, TD verpakken en opslag P. JF. v. dBerghTD verpakken en opslag N. Vuletic, verpakken M. 1MKeizer, centraal magazijn A. van RunAV.A.P.M. Erkeland.brouwen A.J.M. Blom. centraal magazijn HHF. Mvan Hoekverpakken A.A. v.d. Heuvel, intern transport L.M.C. van Es/O.C.Th. Eekels, verpakken H.P. Bruijns, TD brouwen en energie R.E. Waterberg, verpakken W. A.J.C.M. v.d. Linden, verpakken O O O O Oo~ o o o i n iT) in ipi o in in o o 60,- 60,- 60,- R.M.J. dONetdX,brouwen A.M. de Kruyf, mechanische werkplaats J.G.M. van Gisbergen, verpakken F.JSluijter, verpakken A.M. v.d. Bogaert, ver pakken AN. AGeurtsen, TD verpakken en opslag W.M. Krete/W.P.C. A.F. Scheepens, verpakken 60,- 60,- 60,- 60,- 60,- 60,- Leeuwarden S. Hempenius kantine J. Mijnheer, verpakken A.J.L. Kers, drankenbereiding J. Lebbing, verpakken E. Bosmaverpakken J. Postma, magazijn intern transport JHVisser, drankenbereiding J.R. Zweytzer, technische dienst 225,- 100,- 75,- 75,- 90,- 60,- 60,- f 60,- Zoeterwoude JKuiken, storingsgroep verpakken!MIT A. Muezeriestoringsgroep brouwen!energie R. Leemhuis/R. Kampman, onderhoudsgroep verpakken!MIT 200,- 75,- f 60,- 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 19