"Als ik een Elanprijs uit zou mogen reiken, deed ik dat aan de repro" heeft eens een tevreden "klant" gezegd. Voor de mensen die vaak gebruik maken van de repro diensten is die uitspraak niet zo verwonderlijk. Wie hun hulp inroept bij het kopiëren, inbinden of verfilmen van documenten, weet dat dit snel en vooral nauwkeurig ge beurt. Toch kan de repro meer dan menigeen vermoedt. We nemen een kijkje bij deze afdeling. Centrale reprografie heeft meer in z'n mars dan kopieren rapporten en dergelijke ingebonden moeten worden, wanneer mededelin gen van directie, personeelszaken of ondernemingsraden moeten worden vermenigvuldigd. Of wanneer con sumptieboekjes moeten worden ge produceerd, speciaal bestemd voor een evenement, toegangskaartjes of verkoopbrieven die naar de commer ciële relaties worden gestuurd. In al die gevallen, en nog veel meer, weten de Heineken-medewerkers de weg naar Centrale Reprografie te vinden. Niet alleen van de eigen Zoeterwoudse ves tiging, maar ook van andere vestigin gen. Want zoals de naam al aangeeft, is Centrale Reprografie er voor alle vesti gingen. Centrale Reprografie is meer dan alleen een reproduktie- afdeling. Achter deze ruimte met de kopieerap- paratuur bevinden zich, aan het oog onttrokken en niet toegankelijk voor niet-repromedewerkers, nog een aan tal ruimten. In een daarvan staat een enorm apparaat waarop alle techni sche tekeningen (zowel "gewone" pa pieren als transparante exemplaren) op 35-millimeter film worden vastge legd. De repro heeft tevens het archiefbe heer van de microfilms onder zijn hoe de. Veilig opgeborgen in een brand vrije kluis kan er op die manier niets ge beuren met de zo kostbare microfilms. Een ander voordeel is dat de papiersta pel beperkt blijft. Mede daarom wor den ook alle kopie-facturen vastgelegd op 16mm-film. Het is duidelijk dat een verzameling microfilms minder ruimte in beslag neemt dan de originele papie ren! Nog niet zo lang geleden waren de medewerkers van de repro druk doen de met een andere vorm van fotogra- Op de derde etage van het Zoeterwoudse kantoorge bouw bevindt zich de afde ling Centrale Reprografie. Centrale Reprografie, in de wandelgangen meestel "de repro" genoemd, is een onderdeel van de afdeling Algemene Kantoorzaken. Het is een afdeling waar altijd bezigheid heerst. In een grote ruimte produceren stampende kopieerapparaten een constante stroom van papieren. Maar liefst 25 a 30.000 kopieën per dag worden hier vervaardigd. Dat zijn dan alleen nog de documenten die in grote oplagen vermenigvuldigd moeten worden. Ori ginelen waarvan slechts enkele ko pieën nodig zijn worden niet aan de re pro-balie afgegeven. Die kopieert men zelf, op de door het kantoorgebouw verspreid staande kopieerapparaten. Maar moet men een document van een ander formaat dan het gewone A-4 for maat (zo groot als deze Vers van 't Vat pagina) reproduceren, dan wordt al snel de hulp van de repro ingeroepen. Dat gebeurt ook trouwens, wanneer Ontelbare documenten worden dagelijks aan de heer J. B. Sloos afgegeven ter re productie Groepsleider microfotografie C.M. van der Meulen bij de reproductiecamera 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 12