Opnamen film over alcohol en werk Een kijkje achter de schermen van de NOS Niet alleen de opnamen gaven de deelnemers een goed idee hoe een Nederlands televisiebedrijf werkt, juist de rondleiding gaf een daadwerkelijk kijkje achter de schermen. Want er komt heel wat voor kijken voordat een t.v.programma gemaakt kan worden. Natuurlijk zijn er veel technische mensen nodig, maar ook de decor-en rekwisietenafdeling is al een bedrijf op zich. Metershoge decors speciaal voor één uitzending waar mensen vaak maanden van te voren aan werken. Bij het bezoek van de Heineken medewerkers was de decor-en decoratieafde ling duidelijk bezig met Sinterklaas: paarden, Pieten en Sinten van wit schuim rubber die aan het eind van het proces er 'levensecht' uitzien! In de rekwisieten hal is een tafelhal te vinden, een stoelenhal met meer dan 4000 verschillende stoelen; kleine rekwisieten als servies-en glaswerk en grote met beelden van piepschuim. Irthet bloemenmagazijn werden de bloesemtakken van kunststof getoond die dienst hadden gedaan in de serie "De Appelgaard"Niet van echt te onderscheiden. In het kledingmagazijn zijn honderden jurken, jassen, hoe den en schoenen te vinden. Een gigantisch bedrijf de NOS, óók achter de scher men. kenmaar ook deskundigen van buiten geïnterviewd. Het publiek speelde echter duidelijk de hoofdrol. De opna men duurden in totaal 3 uur en de reac ties van iedereen na afloop waren zeer positief. Unaniem was men tevreden over de praatshow. Niet alleen het publiek maar ook de presentator, de regisseur en de filmploeg. Van de opna men wordt slechts een klein deel gebruikt voor de uiteindelijke film. Daarnaast zijn er nog opnamen gemaakt op de werkplek. Te verwach ten is dat de film in december gereed is. Alcohol en Werk: een actueel onderwerp. Het vraagstuk Alcohol en Werk heeft de laat ste tijd veel aandacht gekregen: op radio en t.v. is het onderwerp vaak aan de orde en ook de kranten schrijven er veel over. Ook binnen de Heineken organisatie is Alcohol en Werk actueel. Het beleid van Heineken is erop gericht juist ook de eigen medewerkers steeds weer te informeren over verant woord gebruik van alcohol en de moge lijke nadelige gevolgen van overmatig gebruik of misbruik. Niet alleen door erover te praten maar ook door het geven van voorlichting. Er zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest bij alle vestigingen vooral gericht op leidinggevenden. Het vervolg op die voorlichtingsactiviteiten is een film op video over het thema Alcohol en Werk: een film die aan alle medewerkers ver toond zal worden. Onderdeel van de film is een talkshow met Koos Poste- ma. Zaterdag 18 oktober werden de opnamen daarvoor gemaakt in een NOS-studio in Hilversum. Op de publiektribunes, tussen de uithangbor den van Heineken, Amstel, Hoppe, Coebergh enz., vonden 130 Heineken medewerkers een plaats. Mensen, die zich na een oproep hadden aangemeld en die door loting geselecteerd waren. Voor de opnamen voerde Koos Postema vele gesprekken. Hier met v.l.n.r. de heren Mees, Van Rossum en Rijckborst. Die bewuste zaterdag kwamen mede werkers uit het hele land op een vroeg tijdstip bij de NOS-studio's aan. 's Och tends was er een rondleiding langs ver schillende NOS-afdelingen waarna - keurig volgens het draaiboek- om half twaalf de eerste opnamen gemaakt werden. Na de lunch begon om 14.00 uur de talkshow. Koos Postema wist onmiddellijk de juiste toon te treffen waardoor er een goede sfeer ontstond waarin mensen spontaan en openhar tig reageerden op soms wel zeer directe vragen. Tussendoor werden mensen die rechtstreeks te maken hebben met het Alcohol en Werkbeleid van Heine- 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 4