Arnhemse prominenten op de pedalen Hengelen in de Amstel Wereldtitel naar Nederlandse hockeydames Heineken-aanspanning derde in grote postkoetsenrace De 'Nacht van Arnhem' is meer dan alleen een wieler ronde voor amateurs. Van oudsher is dit evenement opgezet om lokale sportverenigingen aan een breed publiek te presenteren. Om belangstellenden te atten deren op de juiste datum van De Nacht van Arnhem, waren in allerijl nieuwe Heineken-aankondigings- spandoeken gemaakt. Doordat de weersverwachting voor de geplande datum zeer slecht was, had de orga nisatie zich namelijk genoodzaakt gezien het evene ment een week uit te stellen. Mede dank zij de mede werking van alle sponsors, bleek dit uitstel mogelijk. En 5 september bleek het weer zo goed, dat het publiek massaal toestroomde. Ook naar de zoge noemde prominentenrace, een wielerwedstrijd achter dernies, voordat de echte wielrenners op de pedalen stapten. Een van de prominenten was de heer A. van 't Hoffrayon leider uit het horecagebied Gelderland/ Overijssel. Door wat pech bij de start, begon hij de race op grote achterstand. Bij de finishlijn op de Grote Markt lag hij echter op een fraaie tweede De heer J. Zekveld (rechts) kreeg op 11 oktober van het hoofd horecagebied Amsterdam/Utrecht, de heer V.F. Tromer, de beker en de Heineken Hengelwissel- trofee uitgereikt, omdat hij winnaar was geworden van de 23e Heineken Nationale Hengelwedstrijd. Aan deze wedstrijd deden ruim honderd hengelaars uit alle delen van ons land mee. Zij vonden allen een plaatsje langs de Amstel, tussen Ouderkerk en Nes. Bij elkaar werd door alle hengelaars tezamen 78 meter en 37 cen timeter vis naar boven gehaald. 5,50 meter hiervan kwam voor rekening van de heer Zekveld van Hengel sportvereniging Haarlem. Evenals in voorgaande jaren vond de prijsuitreiking plaats op de Heineken brouwerij aan de Van der Helststraatwaar de deel- nemers ook een koud buffet kregen aange- boden. De wereldkampioenschappen hockey voor dames zijn al weer enige tijd achter de rug. Eén ding blijft natuurlijk in de herinnering. Dat is de uitslag: de wereldtitel voor het Nederlandse team. Opvallend bij dit evenement was het zogenoemde Promodorp, grenzend aan het Amstelveense Wagenerstadion. Hier waren in tenten de promotionele artikelen, hap jes en drankjes van sponsors en cateraars verkrijg baar. Uiteraard was ook onze onderneming met con- cernprodukten vertegenwoordigd. Om de belangrijke gasten in de (PTT)promotiebus ook een Heineken pilsje van de tap aan te kunnen bieden, was speciaal een buffet met snelkoeler gebouwdVoorts was er een Heineken prijs voor het elftal dat het aantrekkelijkste spel had geleverd voor het publiek, 'the team of the tournament'. Deze kristallen bierpul werd door mevrouw E.G. Oostra-Dijk, echtgenote van de N, algemeen directeur bier, aan de aanvoerster van het Ierse team overhandigd. Ruim tweehonderdduizend toeschouwers heeft de Grote Postkoetsen race op de been gebracht. Met name in Friesland was er sprake van uitbundige belangstelling. De Friese vlag uit het raam, schoolkin deren met vlaggetjes langs de route: het enthousiasme voor dit initiatief straalde er van af. De Heineken- koetsiers bewaren dan ook goede herinneringen aan de eerste trajecten die in deze noordelijke provincie werden verreden. Vooral ook omdat hier goede resul taten werden bereikt. Het begon al op de eerste dag, toen in Groningen de Heineken-combinatie bij de pre sentatie de beste beoordeling kreeg. Een eerste plaats bij de tijdrit Zuidhorn-Buitenpost en een tweede op het traject Franeker-Witmarsum zorgden er verder voor dat onze bierkoets lange tijd het klassement aan voerde. Maar er waren ook dagen dat een lage klasse ring werd behaald. In Leiden werd men tenslotte feestelijk gehuldigd voor het bereiken van de derde plaats, met slechts drie punten achterstand op de over winnaar (Nationale Nederlanden) en twee op num mer 2 (GoldenTulip). Hoewel toch enigszins teleurge steld, vinden onze koetsiers het 't belangrijkst dat de gehele race is uitgereden èn natuurlijk dat alle zes N, Shires geen nadelig gevolg van deze race hebben ondervonden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 29