De Ridder Profronde 1986succes Feest op Neeltje Jans FINISH Elfstedencompetitie op skeelers werd druk bezocht Er waren niet minder dan 25.000 gasten uitgenodigd bij de ingebruikname van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Koningin Beatrix verrichtte zaterdag 4 oktober met een druk op de knop het officiële werk, daarbij gadegeslagen door miljoenen televisie-kij kers. De pijlerdam in de Oosterschelde is ook iets bij zonders. Vijfenzestig reusachtige pijlers van 40 meter hoogte, met daartussen enorme stalen schuiven. Jaren is er aan gewerkt, de kosten bedragen zo'n acht mil jard gulden en sommigen spreken dan ook over het 'achtste wereldwonder'. Dank zij al die imponerende prestaties van de Nederlandse waterbouwkundigen is het belangrijkste gegeven dat Zeeland veilig is, nu het Deltaplan grotendeels is gerealiseerd. En dat werd gevierd die prachtige zaterdag op Neeltje Jans, het werkeiland waar vandaan al het voorbereidende werk voor de pijlerdam werd gedaan. Heineken trad op als sponsor van dit feest, en was ook nadrukkelijk aan wezig op Neeltje Jans. Tot groot genoegen van o.a. deze heer in Zeeuwse klederdracht. Brouwerij De Ridder te Maastricht organiseert vele acti viteiten om haar bieren bekendheid te geven. Het spon soren van sportevenementen hoort daar duidelijk bijDit jaar werd op 9 september voor de tweede keer de De Rid der Profronde, een wielerronde voor professionals, gehouden in de Maastrichtse binnenstad. En evenals vorig jaar was dit evenement zeer geslaagd. Omstreeks 40.000 mensen kwamen af op de wielerronde en alle nevenfestiviteiten. Daarmee werd de Ridder Prof ronde meteen het beste bezochte profcriterium van Nederland. Alhoewel hetzelfde weekend de WK-wedstrijden in de Verenigde Staten werden verreden was het deelnemers veld goed bezet wat betreft kwaliteit èn kwantiteit. Er werden twee wedstrijden verreden. De wielerronde voor oud-beroepsrenners werd gewonnen door Gerben Kar stens. Bij de ronde voor professionals, waaraan 25 ren ners deelnamen, kwam Jelle Nijdam van de Kwantum- ploeg als eerste over de streep. Jelle Nijdam kreeg de Rid der Bokaal uitgereikt. SKEELER SrtMM CAUWTIT» Voor het eerst in de vaderlandse geschiedenis werd in de afgelopen periode een elfstedencompetitie verre den op wielschaatsen, de zogenoemde 'skeelers'. Op elf data in september kwamen bekende A-rijders aan de start van een parcours dat telkens in een andere Friese plaats was uitgezet. Niet in dè elf steden, want ook Stiens, Koudum en Surhuisterveen waren in de reeks opgenomenDe publieke belangstelling voor de skeelercompetitie was enorm. Circa zestigduizend bezoekers trok dit evenement, zo schatte de organisa tie. Het deelnemers veld bevatte dan ook vele bekende namen uit de schaatssport, met name van de marathoncracks. Voor de strijdlustigste renner had Heineken in iedere plaats een 3-liter Delftsblauwe bierpul ter beschikking gesteld. De diverse winnaars toonden zich hiermee zeer in hun schik. Dé belangrijkste prijs, voor de aanvoerder van het klassement, ging uiteindelijk naar Jan-Eise Kromkamp.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 28