Ruimtebesparing levert geld op R. Betten 1.475,-- G.H. van Peet 1.150,-- amsürdÉiri Den Bosch Ch. J. v.d. Splinter (gisikelderh M.M.A.A. Meesters verpakken) W.F. Brouwer (verpakken) J.F.J.M. Muldersen J. Dubbeld (verpc W.F. Brouwer (verpakken) 1 P.J.M. van Schijndel (TD ver pakken/o F. Dupuisen L.J.C. Donkers (vorkheft JAJde Veer verpakken) S. MoretonGomezverpakken) G. Willemsen postkamer li E. Bosma verpakken) JI .ebbing verpakken) W. Kers (drankenbereiding) JPostma (magazijn) J. Mijnheer verpakken P. Peul verpakken A. Douma verpakken W. Kers (drankenbereiding) B. Wijbenga (verpakken) Leeuwarden M. Rethnam (verpakken) M. Rethnam (verpakken) De heer A.W.E. de Vrieze (werkzaam bij intern transport te Den Bosch) heeft in maart 1984 een idee ingediend ter besparing van ruimte in het accu- laad station. De inrichting, zoals door de heer De Vrieze voorgesteld, bete kende, dat het nieuwe gebouw 11 meter korter kon zijn dan oorspronke lijk was getekend. Midden 1985 werd het nieuwe station in gebruik geno men. De voorgestelde werkwijze en inrichting blijken uitstekend te func tioneren en de P.I.B.C. heeft de heer De Vrieze dan ook deze hoge beloning van 5.700,- toegekend. Op donder dag 28 augustus jl. werd die beloning overhandigd door de heer P. Hamers (links op de foto) in het bijzijn van de heer C.J. Onderwater (rechts) van de C.I.B.C. Zoetermeer De heer Betten, die werkzaam is bij de Tech nische Dienst, heeft een idee ingediend, waarbij door middel van een aangepaste regeling van het luchtge bruik voor koeling en verwarming in de ontvangst ruimte van Public Relations een aanzienlijke hoeveel heid energie wordt bespaard. Zoetermeer De heer Van Peet, die werkzaam is bij de Technologische Dienst, heeft een idee ingediend dat betrekking heeft op een besparing van het luchtver- bruik van gaschromatografen. Door gebruikmaking van aanwezige perslucht is een aanzienlijke besparing ontstaan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 23