Wonderlijk gehop in Zoeterwoude Stop-taart '86 uitgereikt mrnrnMM ijlI l ;r* 'V. V Ut. in m<- f 9» mm Ki - Hoprank en gehopte wort zijn termen die vaak worden gebezigd in de brouwerij we reld. Hoppende dieren is iets anders. Toch is onze vesti ging in Zoeterwoude sinds kort een aantal hoppers rijk. Op de plaats waar voorheen de lama's stonden -in de hoek bij P(arkeerterrein) 2 en de bedrijfsportier- wonen nu kangoeroes. Het eerste drietal, bestaand uit een vol wassen kangoeroeman en twee jonge vrouwtjes, arri veerde medio september. Zij zijn afkomstig uit de Rotter damse Diergaarde Blijdorp, waar zij ook zijn geboren. door de rondleiders op dit bijzondere plekje worden gewezen. "Aan uw rechter zijde ziet u..." Groot is dan de verbazing een aantal fraaie kangoeroes vrolijk over het gras te zien sprin gen. Een aantal dat de komende jaren wellicht wordt uitgebreid. Dat hopen althans de verzorgers, omdat kangoeroes zich ook in gevangenschap gemakke lijk voortplanten. De dieren kunnen voorlopig alleen worden bekeken vanaf de weg tussen bedrijfsportier en produktieVolgend voor j aar gaat dagelijks tussen 12 en 2 het hek weer open, dat zich aan de achterzijde van het PUM bevindt. Wie dan het weiland oplooptkan de kan goeroes van dichtbij bewon deren. Nog ietwat schuchter bekijken twee kangoeroes hun nieuwe omgeving. De hoge hekken, die tijdens de gewenningspe riode een klein grasveld mar keerden, zijn inmiddels weg. De 'grote grijze kangoeroes' zoals hun ras officieel heet, hebben nu de beschikking over een ruim verblijf. De overige kwamen eind oktober per vliegtuig uit Ier land. Alle zijn 'logés': zij blij ven namelijk eigendom van de Rotterdamse dierentuin Op de brouwerijvestiging worden zij verzorgd door de heer Wesselingh van de bouwkundige werkplaats (die ook de zorg heeft voor de groenvoorziening en de dieren in Zoeterwoude). Speciaal hiervoor is hij in Blijdorp door de toenmalige oppasser uitvoerig ingelicht over de verzorging van deze dieren. Zonder zich daarvan bewust te zijn, trekken de dieren veel bekijks. Met name van de bezoekers, die tijdens hun rondrit per dubbeldek ker over het bedrijfsterrein, De heer J.G.M. Langezaal van de Bedrijfsgezondheidsdienst in Zoeter woude (links) ontvangt hier uit handen van bedrijfsleider H. Kloek de 'stop taart '86'. Een lekkernij die uitgereikt werd aan degene die het beste resultaat had geboekt bij de zogenaamde stop cursus. 'Stop' is de afkorting van Safety Training Observation Program. Lei dinggevenden van de brouwerij in Zoe terwoude nemen deel aan deze veilig heidscursus, en degene die over zeven trainingen het hoogste aantal punten heeft vergaard krijgt de taart. Het pun- tenaantal van bedrijfsarts Langezaal bedroeg 97,4. Daarmee was hij de tweede van de bedrijfsgezondheids dienst die tot beste cursist is uitgeroe pen. Over de heer Langezaal, omschreven als een 'klinisch denker' die altijd twee zetten vooruitdenkt, zei de bedrijfsleider "Hij heeft het ver diend". 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 19