Het veertig heren en twee dames tellende 'Treverva Male Voice Choir uit Groot-Brittannië maakte dit voorjaar een toernee door Nederland en België. Aan leiding daarvoor was het 50- jarig bestaan van het koor. Behalve uitvoeringen in Brussel en Heerlen, ver zorgde het koor ook op onze brouwerij aan de Amster damse Van der Helststraat een muzikale middag. Aan gelokt door de in Groot- Brittannië populaire recla meslogan 'Heineken refres hes the parts, other beers cannot reach' had men bij de excursie-aanvraag ook het verzoek ingediend op de brouwerij te mogen zingen. Aangezien op de geplande datum het maandelijkse contactbiertje werd gehou den, konden beide met elkaar worden gecombi neerd. In het Koelschip zongen zij een aantal klassieke liederen en negro-spirituals. Als het goed is, zitten de medewerkers van de Horeca Tap Service (afgekort HTS) niet lang in de auto. Immers, hun voornaamste taak is de reiniging en het preventieve onderhoud van de tapinstal laties in horecabedrijven. Om zich van klant naar klant te verplaatsen, zitten zij wel vaak in hun wagens. Vanzelf sprekend moeten deze wagens daarom aan een aan tal voorwaarden voldoen. Belangrijk verschil met de oude wagens is de wijze waarop het zitgedeelte en het laadgedeelte van elkaar zijn gescheiden, fn de hui dige auto gebeurt dit door een hekwerk (zoals vaak te zien in auto's van honde eigenaren) om te voorko men dat bij een noodstop het materiaal naar voren schiet. In de nieuwe wagen scheidt een slagvaste ruit van onbreekbaar kunststof de twee compartimenten. Uit economisch oogpunt zullen de nieuwe wagens op diesel rijden, tnmiddels rijden vijf nieuwe Combo's in HTS- kleuren door het land. De circa 75 overige voertuigen zullen geleidelijk aan wor den vervangen door het nieuwe type. Naar verwach ting zal het gehele HTS- wagenpark in 1988 ver nieuwd zijn. Zitcomfort en bedieningsge mak zijn twee belangrijke eigenschappen. Om die reden kregen de HTS'ers onlangs in grote mate inspraak, toen enige oude, uit '82 daterende HTS- wagens, moesten worden vervangen. Voor zover mogelijk is met hun wensen rekening gehouden bij het bepalen van het nieuwe autotype. De keuze is geval len op een Opel Kadett Combo. Doordat deze wagen iets hoger is dan de oude, hebben de HTS- medewerkers meer ruimte hun materiaal in de wagen te zetten of eruit te halen. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 6