Amsterdam P. Mulder (O.S.G.) met mw. H. Beekink R.L.M. van Kats (B.T.D.) met mw. Y. Hogendijk Bunnik C.H.W. van Leeuwen (mechanische werkplaats) met mw. P. van Beijnum Den Bosch J.A.M.M. Keijzer (vrachtauto's) met mw. A. Verhagen Horecagebieden J.H. v.d. Heijden (expeditie, Midden- Brabant) met mw. R. Stevens Zoetermeer Mw. C.A.J.M. Fles (WijnhandelReuch- lin) met G. Deketh Zoeterwoude R.A. Droog (magazijn intern trans port) met mw. M.D. Manuhutu PA. Wassenaar (magazijn intern transport) met mw. C.M. Remmelzwaal R.W. Verhaagen (PVIsysteembeheer) met mw. V. Roest Amsterdam Jorinda W., d.v. W.J.M. Hoogeveen (personeeldienst) Deanne, d.v. C. Dijkstra (kwaliteits dienst produktie) Nicole L.M., d.v. A.C. Ruys (kelders) Bunnik Karim, z.v. R. Machouahi (interne dienst) Rafik, z.v. M.A. Manssouri (verpak ken) Jamila, d.v. M. Izmar (intern transport Horeeagebieden Nico, z.v. C.M.G. Swertz (expeditie, Limburg) Chantal, d.v. P.A.J. Canters (HTSMid- den-Brabant) Margot, d.v. C.H.J, v.d.Kroon (maga zijn expeditie West- Brabant!Zeeland) en mw. F.J.H. v.d. Kroon-Vissers (expe ditie West- Brabant/Zeeland) Anouk,d.v. H.A. Broersma(expeditie, Groningen/Friesland/ Drente Sara, d.v. P.J. Schaperkötter (debiteu ren administratie Amsterdam/Utrecht) Dennie, z.v. J.P.M. Walraven (magazijn Midden-Brabant) Trudy, d.v. L.M.A. Custers (expeditie, Limburg Leeuwarden Wilco, z.v. E. Bosma verpakken Maastricht Christianne E., d.v. S.G.J. Knaapen (wortkelder) Zoetermeer Robert, z.v. L.P. v.d. Kolk (verkoop thuisverbruik) Zoeterwoude Marieke, d.v. R.A. Huisman (storings- groep verpakken &M.1.T.) Mandy, d.v. L. de Jong (storingsgroep verpakken M.l.T.) Bas, z.v. A.G. v.d. Bovenkamp (soft ware procesautomatisering HTB) Josephine, d.v. Th. J. Slof (techniek assistentie werkmaatschappijen HTB) Flore, d.v. P. Boer (procesautomatise ring electro HTB) Lara, d.v. A.A. Lindeman (PVIsys teembeheer) Amsterdam Voor het diploma EHBO W. JGrapendaalJde Lang en AJM Weesepoel (bewaking), mw. A.L. Huisman (bibliotheek docu mentatie) T. A. de Jong (technische dienst), J.A. Lindhout (brouwen), P. Postma (verpakken)mw. E. Spanjer (fin.concern verslaggeving)Q.M.M. van Trigt informatie afdeling)JMH Boskma (brouwen algemeen) voor L.S.B.L.-B. J.J.M. Spooij (brouwen) voor L.S.B.L.-VO.A. H. Boonstra (laboratorium) voor MO- A-Wiskunde. Den Bosch J. Verhoeks (interne accountantsdienst) voor S.P.D.-II. Horecagebieden H.W. Cranen (commercieel technische dienst, Limburg) voor Koeltechniek. P.J. Schaperkötter (debiteuren admini stratie Amsterdam/Utrecht) voor 1.1 Basiskennis Informatica. P.J.W.M. Daris (HTS, Midden Brabant) voor Toegepaste Elektronika. L. van Gelder (Verkoop Den Haag) voor diploma Handelskennis voor het Horecabedrijf. De volgende heren zijn geslaagd voor het C.C.V.-B diploma: H.G.C. Reijnders, F.A.W. Smits, J.L.P. de Swart, F.K. Krah en J.J.G.M. Derks (allen werkzaam op de afdeling expeditie, Limburg). Zoetermeer J. Witvoet (bewaking) voor Beveili gingsbeambte D. Zoeterwoude A. Boers (informatisering planning control HTB) voor B.2 Gegevensban ken. PW. v.d. Eijk plaatselijke administra tie), M.P. v.d.Meer (applicatieontwikke ling) en D.J. v.d. Kamp (verwerking HAG) voor 1.1 Basiskennis Informati ca. J.P.A.M. v.d. Jagt (applicatieontwikke ling) voor S.3 Systeemonderzoek. P.W. van Oeveren (utilities milieu- techn.HTB) voor Energie-coördinator. PM. van Veelen (vorderingenbeheer) voor Credit Management. J.R.M. Wessels (centrale inkoop HTB) voor Declarant. J.J.M. v.d. Zwaan (planning en control HNB) voor S.P.D.-II. JW. Zweeris (bewaking) voor het basis diploma beveiligingsbeambte. MAshraf verpakkenvoor Procesope rator-A W.J. Schaap (brouwen) voor Proces operator CT. G. van Duijn (brouwen) voor Proces operator B J.H. Tijvelijn en A.H. Wentink (brou wen), mw. M.J.J.A. Adegeest, mw. H. v. Eerten enT. A. Wijsman (servicelabo ratorium), J. Harteveld en P. Buisman (verpakken) zijn allen geslaagd voor de cursus Levensmiddelen, mikrobiologie en hygiëne. Voor het diploma E.H.B.O.: J. Kokkedee, E.N. Boekee (brouwen), P. Beije (storingsgroep/verpakken M.I.T.), mw. S.J.S. de Wit en mw. C.H.M. Hazenoot (algemeen mutatie centrum), Mw. A.P. Diekmeier (pro duktie overhead) Den Bosch Mw. M.J.C. van Uden-Eggly plaatse lijke administratie) 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 26