Afscheid Ph.A. van Baaren Afscheid K.B.A. van der Schuyt J. Bresser A.J.C. van Dorst S WÊn f i%W Zoeterwoude - Per 1 juni 1986 beëindigde de heer Ph.A. van Baaren zijn dienstverband bij Heineken door gebruik te maken van de eenmalige uittredingsregeling. De heer Van Baaren trad op 31 december 1956 in Rotterdam in dienst bij Heineken als machinebankwerker in de mechanische werk plaats. In 1968 verkoos de heer Van Baaren de portiersloge boven de werkplaats. Nadat in 1974 zijn overplaatsing naar Zoeterwoude volgde, werd hij daar acht jaar later aange steld als hoofdbewaker. Deze functie heeft hij vervuld tot de dag van zijn afscheid. Een receptie ter gelegenheid van dit afscheid vond plaats op 7 juli in ontvangstgebouw De Hooi berg. De heer Van Baaren, vergezeld doorzijn echtgenote, dochter, schoonzoon en kleinkinderen, werd tijdens de receptie achtereenvolgens toegesproken door de heer Dek ker namens de Bedrijfsleiding, de heerTjho namens de afde ling en de heer Bliek namens de collega's en de vakbond. Zij bedankten de heer Van Baaren voor zijn inzet in de bijna 30 jaren dat hij in Heineken dienst was. Uiteraard kreeg de heer Van Baaren ook een aantal cadeaus aangeboden. Zoeterwoude- Op 8 juli vond de afscheidsreceptie plaats van drs. K.B.A. van der Schuyt, directiesecretaris binnen Hei neken Nederlands Beheer. Voordat de receptie plaatsvond, werd de heer van der Schuyt samen met zijn gezin allereerst officieel ontvangen door de heer Van Schaik. Tijdens de receptie sprak de heer Schop, die op geestige wijze de loop baan van de heer Van der Schuyt de revue liet passeren. Opvallend in die loopbaan was dat de heer Van der Schuyt aanvankelijk bij de Amstel Brouwerij eerst werkzaam was bij de afdeling physieke distributie en vervolgens bij het directiesecretariaat en dat na de fusie met Heineken dit patroon zich herhaalde. De cadeaus die de heer Van der Schuyt aangeboden kreeg, hadden betrekking op zijn grote hobby, de modeltreinen. Tot slot sprak de heer Van der Schuyt zelf een dankwoord tot de aanwezigen. Deze belang stellenden waren afkomstig van diverse vestigingen en telde ook een groot aantal oud-medewerkers, die naar Zoeter woude waren gekomen om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Van der Schuyt. Zoeterwoude- De heer Bresser, die op 1 juni 1961 in Rotterdam in dienst kwam als elektriciën en momenteel in Zoeterwoude werkzaam is als elek- trobesturingstechnicus, kon op de ochtend van de elfde juni niet vermoeden welk spektakel hem die middag boven het hoofd zou hangen. De medewerkers van de elektrotechni sche werkplaats hadden er namelijk veel werk van gemaakt om op speelse wijze het een en ander uit de loopbaan van de heer Bresser voor het voetlicht te brengen. Onder leiding van de heer Van Dijk, die voor deze gelegenheid de rol van quizmaster toebedeeld had gekregenwerd door de collega's een Wie van de Drie-spel opgevoerd, waarin op een even amusante als milde wijze de persoon, van de heer Bresser naar voren kwam. Na de aanbieding van een fiets en een maaimachine gaf de heer Bresser in zij n dankwoord uitdruk kelijk blijk van zijn waardering voor de receptie, waarna het nog lang gezellig bleef in het ontvangstgebouw. Den Bosch - Ondanks de vakantieperiode, vond de viering van het 25-jarig jubileum van de heer Van Dorst op 4 juli onder grote belangstelling plaats. Het zou Ad van Dorst niet zijn als hij de traditie niet had doorbroken en als eerste het woord vroeg om zelf Peerke Pils, een kastelein uit Schayk, te introduceren. In het Schayks dialect vertolkte deze zeer komisch een aantal mooie en leuke momenten uit het leven van de heer Van Dorst. Daarna sprak de heer Duijnstee het jubilerende hoofd physieke distributie en technische diensten van het horecagebied Midden-Brabant officieel toe en overhan digde hem de gouden speld. Optredens van het voetbalteam Ad van Dorst, met functionarissen uit het horecagebied, dat zijn loopbaan toepasselijk bezong op de wijs van het 'café aan de haven' en van de Klokkendragers Kapel, een van zijn oudste en trouwste klanten uit Aarle-Rixtel, besloten deze druk bezochte receptie. Alle aanwezigen ontvingen van de jubilaris een persoonlijk aandenken aan dit jubileum als dank voor hun belangstelling. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 25