Nieuwe secretaris Den Bosch PER 1 OKTOBER GAATWINTERACTIE VAN START: Onlangs is het secretariaat van de Plaatselijke Ideeënbus Commissie Den Bosch overgenomen door de heer P.A. van der Akker. De heer Van der Akker is werk zaam bij de afdeling Personeelsza ken als opleidingsfunctionaris. Telefonisch is hij te bereiken onder toestelnummer 478 in Den Bosch. Vertrouwen Ideeënbuscommissievoorzitter ir. C.J. Onderwater heeft er vertrouwen in dat dit mogelijk moet zijn. Dat blijkt uit zijn woorden in een recent Vers van 't Vat-artikel: "Heineken mede- werk(st)ers zijn geen sufferds. Ik ga er vanuit dat er nog genoeg ideeën onder de mensen leven. Vooral op terreinen als energiebesparing, veiligheid en effi ciënt werken kunnen we volgens mij nog vele goede en bruikbare ideeën verwachten. Ook via het werkoverleg zouden meer ideeën ingediend kunnen worden, gezamenlijk als groep." Indienen van een idee kan ook voor u 'goud' waard zijn. Als een idee niet wordt afgwezen, levert het in ieder geval een aantal guldens ter aanmoedi ging op. Wordt er een beloning toege kend, dan krijgt de inzender behalve het geldbedrag ook een cadeau uit het "De rode bus voor alle post ...de gouden bus voor alle ideeën Zo luidt de slogan waarmee de Cen trale Ideeënbuscommissie .dit voorjaar de Heineken medewerkers nog eens nadrukkelijk wil wijzen op het bestaan van de Heineken-ideeënbus. En vooral op het doel van dé eivormige bussen die men op alle vestigingen in Nederland aantreft. Dag en nacht han gen deze bussen paraat om 'uw ei van Columbus' in ontvangst te nemen. Want dit idee kan wel eens goud waard zijn. Voor u, maar ook voor het bedrijf. Voor het bedrijf leidt een goed idee vaak tot besparing van bijvoorbeeld water- of gasverbruik of voorkoming van storingen. Of zorgt het ervoor dat efficiënter of veiliger kan worden ge werkt. Daarom zou de Centrale Ideeënbuscommissie graag zien dat de dalende lijn in het aantal ingediende ideeën tot stilstand wordt gebracht. En liever nog: wordt omgebogen in een opwaartse lijn. geschenkenassortiment. Wie al een keer of drie uit een bepaalde groep heeft mogen kiezen, zal ongetwijfeld op den duur het gevoel krijgen 'ik heb alles al'. Om nu iedereen meer keuze te bieden, gaat met ingang van 1 okto ber een speciale actie van start. De actie duurt tot en met 31 maart 1987. De inzenders van alle in deze periode beloonde ideeën, kunnen kiezen uit 'winter' artikelen, die toegevoegd wor den aan het bestaande cadeau-assorti ment. Aanvullende keuze in groep 3 (beloning van f 60,- t/m f 150,-): - koetsiersglas* - dienblad met zes 'Rooie Sien'- glazen* - bierpul met tinnen deksel* - sweatshirt* - kistje met speelkaarten* 'Winter' keuze in groep 2 (beloning van f 160,- t/m f 300,-): - Wedgwood bierpul* - pubspiegel* - vrijetijdsjack* Extra in groep 1 (beloning van f 325,- of meer): - kristallen bierpul, inhoud 1 liter - mini-autoracebaan Alle met een ster gemerkte cadeaus zijn artikelen uit de Heineken Shop). Superprijs Voor de inzenders wiens idee met f 5000,- of meer wordt beloond, is er nog een keuze. Zij mogen namelijk kiezen of ze een standaard- öf winter- artikel willen uit groep 1 öf een complete Heineken Thuistap! Nieuwe lente, nieuwe prijzen Na 31 maart zullen de 'winter' artike len plaatsmaken voor een aantal 'zo mer' artikelen. Ook dan zal voor de indieners van ideeën van f 5000,- of hoger de mogelijkheid blijven bestaan een Heineken Thuistap te kiezen. Vanaf 1 oktober op 43 plaatsen in Nederland te zien Hoe de nieuwe cadeaus er uit zien, is vanaf 1 oktober te zien bij de ideeën busvitrines. Niet in de vitrines, want alleen een thuistap neemt al veel plaats in, maar in foto-wissellijsten die in de nabijheid van de vitrines worden opge hangen. In die wissellijsten zullen de foto's worden bevestigd van de nieuwe artikelen. In de toekomst zullen de vitrines geleidelijk aan worden verwij derd. Ook het standaardpakket zal dan gefotografeerd in de wissellijsten te bezichtigen zijn. Deze lijsten nemen niet alleen minder ruimte in, maar zijn ook op eenvoudiger en goedkopere wijze te actualiseren, wanneer dat nodig is. Ook voor de medewerkers van de horecagebieden zal het assortiment duidelijk onder de aandacht worden gebracht. Met ingang van volgende maand zal ieder horecagebied een eigen wissellijst krijgen. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 23