JAN SPEUDELS SPIEREN Jan Anabool' wordt hij soms gek scherend door collega's genoemd. Jan Speijdel, zoals zijn ware naam luidt, reageert er niet op. "Ik weet wie het zegt" is zijn verweer. Waarschijnlijk is hij het ook moe steeds over zijn sport in de verdediging te gaan. Uit te leggen dat niet alle body builders anabole steroiden of andere spierversterkende middelen gebrui ken. En dat niet in alle sportscholen mensen 'uit het criminele wereldje' rondhangen. 'Bodybuilding' is een bekend begrip. Bodybuilders zijn de mensen die, in een bevallige pose, goed tot uiting laten komen hoe gespierd ze zijn. Heren met bovenarmen, waar de spie ren als staalkabels bovenop liggen en dames met een goed geproportioneerd lichaam dat geen grammetje vet ver toont. Jan Speijdel moet echter toch in een andere categorie worden onderge bracht. "Bodybuilding is een manier van leven" zegt Speijdel. "Een manier om zo te leven dat je op een gezonde, verantwoorde wijze met je lichaam bezig bent. Dat betekent voor mij niet alleen (kracht)oefeningen om mijn lichaam te verbeteren, maar vooral een gezonde leefwijze met goede voe ding en vitaminen." Circa 4 jaar, sinds hij het stuur van de vrachtwagencombinatie verruilde voor dat van een Amsterdamse leurwa- gen, houdt Speijdel zich met deze sport bezig. Voor de 'leurwagenchauffeurs', die het bier vanaf het expeditiecen trum Bullewijk rechtstreeks aan de Amsterdamse horeca beleveren, begint de werkdag al vroeg. Half zeven wijst 's ochtends de prikklok aan, wan neer ze hun werkzaamheden begin nen. Het voordeel daarvan is dat het werk ook vroeg beëindigd wordt. "Daardoor kan ik nu veel aan sport doen. Rechtstreeks van de Bullewijk ga ik naar de sportschool. Drie uur later kom ik, lekker fit, thuis." Jan Speijdel heeft ook in zijn sport regelmaat ingevoerd. Elke werkdag en in de winter ook op zaterdag, is hij in de sportschool te vinden. Tweeënhalf uur lang werkt hij daar aan zijn condi tie en zijn lichaam, dagelijks twee spier groepen trainend. Hoewel zeker niet favoriet, vormen buikoefeningen dage lijks een verplicht nummer. "Dat vind ik de vervelendste oefeningen, heel pijnlijk ook." Spierpijn is echter een verschijnsel dat er nu eenmaal bij- hoort. "Er zijn twee soorten spierpijn. Pijn omdat je de spieren belast, nadat je een tijd lang niets hebt gedaan èn spierpijn omdat je bezig bent; 'lekkere' spierpijn. Iedere sporter kent dat: het geeft je een gevoel van voldoening, omdat je voelt dat je actief bent geweest." Behalve bodybuilding beoefent Jan ook power liften. Dat kent drie onder delen. Het eerste is het bankdrukken. Daarbij moet de sporter liggend op een bank een gewicht vanaf zijn borst omhoog drukken. Het tweede is dead- liften: staand dient een halter vanaf de grond opgetild te worden tot voor de buik. Squatten is de naam van het derde onderdeel: met een halter in de nek door de knieën kunnen zakken en weer overeind komen tot stand. Wie zovaak en in zo'n grote mate sport bedrijft, krijgt een gespierd lichaam. Ook Jan Speijdel is het aan te zien. Toch verbergt hij zijn kracht eerder dan dat hij deze tentoonspreidt. "Ik vind het mooi, maar ik wil er niet mee te koop lopen. Als ik naar het zwem bad ga, houd ik mijn T-shirt aan. "Ook in zijn werk pronkt hij niet met zijn gespierde armen. "Dat vind ik opschepperig. Net als de andere chauf feurs draag ik één fust. Met dat verschil dat ik daarmee misschien gemakkelij ker een trap oploop dan zij." Kracht is overigens niet echt vereist bij de bier- belevering, zo legt Speijdel uit. Veeleer komt het aan op handigheid. Werken aan de conditie is uiteraard altijd goed, is de raadgeving van Jan Speijdel aan iedereen die (nog) niet actief is op het sportieve vlak. "Het maakt niet uit wat je doet, als je maar iets doet en dat ook goed doet. "Niet zomaar een sportschool binnengaan en als een gek met gewichten gaan werken. Eerst de spieren opwarmen met rek- en strekoefeningen. En dan je spierconditie langzaam opbouwen onder juiste begeleiding. Kiest men voor deze sport, dan kan men het beste naar een sportschool die aangesloten is bij de Bond van bodybuilders. Als je het goed doet, met gezonde voeding en de juiste vitaminen, is het geen goed kope sport. Maar het geeft je een vol doening, waar je verslaafd aan raakt."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 21