OPVALLENDE KANT-EN-KLAAR DISPLAY METBUKBIER GRATIS KROONKURK MET VILTJES M'n droogje. Met ingang van 1 september is de nationale Amstel pro motie 1986 van start gegaan. Wellicht heeft u het artikel al gezien, dat gratis wordt gegeven bij aankoop van een krat of tray Amstel Bier. Het lijkt de grote broer van de kroonkurkopener die Amstel twee jaar geleden cadeau deed, maar vervult een heel andere functie. Dit jaar krijgt de consument een doosje in de vorm van een kroon- kurk, waarin een negental viltjes is verpakt. Viltjes die er toe uitnodigen een bierglas met inhoud van hetzelfde (Amstel)merk erop te zetten... Visite weg, glazen van de tafel en viltjes weer in het doosje: zo blijven de viltjes keurig op hun plaats. Zijn de vilt jes door veelvuldig gebruik niet meer zo fraai, dan kan het kroonkurkdoosje dienen als bergplaats voor kleine zaken als paperclips, knopen of dob belstenen. Vanzelfsprekend zullen met name de trouwe Amstel-kopers dit artikel van het eigen merk aan hun verzameling willen toevoegen. Maar een belang rijke reden om een cadeautje weg te geven bij aankoop van een krat of tray is ook dat niet-Amstel drinkers hier door overgehaald kunnen worden voor Amstel te kiezen. En dat winke liers die tot nu toe zelden of geen Amstel in hun assortiment voerden. hiertoe nu wel overgaan. De voor gaande nationale promoties (met de kroonkurkopener, het mini-krat, de koperen onderzetters en de biergla zen) hebben uitgewezen dat zo'n natio nale promotie altijd goed is voor extra verkoop en grotere distributie. Mede onder invloed van de promoties steeg het marktaandeel van 's lands tweede nationale A-merk in het thuisver- bruikkanaal de afgelopen twee jaar naar 16%. In 1985 werd een recordom zet van 14 miljoen kratten bereikt. De advertenties in dag- en weekbladen die de consument wijzen op de huidige promotie, staan dit jaar in het teken van de nieuwe campagne. "M'n natje, m'n droogje" is de variant op het nieuwe thema. Het kroonkurkdoosje met viltjes is uiteraard ook voor (oud)medewerkers in de PUM's ver krijgbaar bij afname van een krat of tray Amstel bier. Dat wil zeggen: zo lang de voorraad strekt. 'Zomertijd, blikbiertijd' kan in het algemeen worden gesteld. Wanneer het dan een warme zomer is, is blikbier nog meer dan anders een geliefd pro- dukt bij de consument. Ook voor de handel is blik aantrekkelijk, aangezien op blik een hogere winst wordt behaald dan op flessen. In de recente zomerperiode speelde Heineken Nederland in op dit gege ven. Ruim duizend displays werden gedistribueerd naar zo'n zevenhon derd van de in totaal achttienhonderd filialen van het grootwinkelbedrijf. Onder meer Albert Heijn, Jac. Hermans en Edah plaatsten in hun gro tere zaken de speciale blikbierdisplays. Om het de handelspartners zo gemak kelijk mogelijk te maken, hoefde de bliktoren niet in de winkels opge bouwd te worden, maar was deze kant en klaar op een pallet geplaatst. Het geheel kon zo de winkel in worden gereden. Daartoe was de pallet zoda nig gemaakt dat deze zowel door een vorkheftruck als door een steekwagen kon worden vervoerd. Een ander voor deel voor de winkels was dat de trays zelf niet waren voorzien van krimpfo- lie. Dit scheelde in de werkzaamhe den. Een kartonnen verpakking om de dis play heen bood de presentatie een opvallende, 'volle' aanblik, ook als de display bijna leeg was. Mede door het warme weer in de periode dat het Hei neken blik op deze wijze in de winkel bedrijven werd gepresenteerd, vloog het bier in deze verpakking bliksem snel de winkels uit. Naar alle verwach ting zullen de displays volgend jaar dan ook opnieuw gedurende een bepaalde periode in de supermarkten worder geplaatst. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 20