Vierdaagse kenmerkt zich door hoge temperaturen I rnmrn Personeelsfeest Vrumona Bi liiiiliHUHH Bi HiHIÜiliHB Bi iiiiiiiliiiiiB 'Zeker op je pumps' was de enigszins spottende opmer king die mevrouw AIJ Ameerali uit Amsterdam meermalen kreeg, toen zij haar collega's van het kan toor aan het 2e Wetering plantsoen vertelde deel te zullen nemen aan de Vier daagse van Nijmegen. Des te leuker waren daarom de enthousiaste reacties toen zij een week later kon mel den de Vierdaagse uitgelo pen te hebbenNiet op de 30 kilometer, zoals zij aanvan kelijk van plan was, maar op de 40 kilometer. Bijzonder daarbij is dat ze tevoren niet of nauwelijks had getraind. In ieder geval niet in die mate, die eigenlijk vereist is voor het lopen van een der gelijke afstand. Contact met de heer C. Timmers uit Den Boschfervent wandelaar en bestuurslid van wandelver enigingen, had tal van raad gevingen en goedbedoelde waarschuwingen opgele verd. "Ik heb er ook zeker niet te lichtvaardig over gedacht" vertelt Asha Amee rali. "Vaak wordt het wande len onderschat. Het is niet hetzelfde als lopen, het ene been voor het andere zetten Wandelen is echt een sport, waarbij het belangrijk is een goed ritme te hebben." Het idee om zelf deel te nemen aan dit grootse wandelevene ment werd vorig jaar gebo renop de laatste dag van de Vierdaagse. "Ik had een mid dag vrijgenomen om de intocht te zien. Dat was zo'n leuke ervaring. Er heerste zo'n gezellige, amicale sfeer, het leek of de hele stad door één familie werd bevolkt." "Dat maakte zo'n indruk op me dat ik het ook zelf wel wilde proberenVoor mijzelf had ik bepaald dat als ik dit jaar de 30-kilometer goed zou volbrengen van de Hei- neken Wandeltocht die eind juni door de Wandelsportver eniging Heineken Den Bosch was georganiseerd, ik me zou laten inschrijven voor de Vierdaagse." En zo gebeurde het. Daartoe over gehaald door twee vrienden -die zelf kort na de start al afvielen- schreef ze zich zelfs in voor de vier keer 40 kilo meter. Het bleek een onge kende belevenis. "Ik heb nog nooit zoveel sportiviteit meegemaakt. Als er iemand langs de kant van de weg ging zitten, kwam er direct een ander op af. Ieder was zo behulpzaam. Ook bij de ver- zorgingsposten van de 's- Hertogenbossche Vier- daagse-vereniging. Dat waren echt enige mensen, zo aardig. Aan hen heb ik ook veel steun gehad. Vooral de vierde dag, toen de laatste loodjes zeer zwaar wogen." "Als je dan enthousiast wordt aangemoedigd door het publiek...Ik kan me voorstellen dat wandelaars zeggen dat ze als het ware door dat enthousiasme naar de finish gedragen worden." Hoewel niet ontkomen aan pijnlijk stijve spieren en ver moeidheidsverschijnselen die het gevolg waren van de voortdurend brandende zon, kijkt Asha met plezier - en zeker ook voldoening terug op de deelname. "Vol gend jaar ga ik beslist weer. Maar dan voor de 50 kilome ter, want dat moet een heel andere ervaring zijn." Behalve deze debutante deden ook weer enige Hei neken medewerkers mee met meer ervaring. J.P. Het personeelsfeest voor de medewerk(st)ers van Vrumona B. V. in Bunnik vindt plaats op zaterdag 1 november. Aanvang: 20.00 uur Locatie: Hotel Schimmel te Woudenberg Opzet: Loopfeest met optre densgelegenheid tot dansen en bowlen Optredens: Diverse artiesten met o.a. Tineke Schouten Voor nadere informatie, zie het publicatiebord op de Vrumona-vestiging in de week van 15 september. Bloemen voor de prestatie. V.l.n.r. W.H.P. Suiker, J.T. Cornelissen, J.M. Beckmann en C. Timmers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 18