De toeristen die vrijdag 1 augustus na afloop van de wekelijkse kaasmarkt even waren blijven toeven in het hartje van Alkmaar, waren onverwacht getuige van een historisch feit. Hoefgekletter van vier enorme Shires, een ouderwetse spanwagen voorttrekkend door de smalle straatjes van de binnenstad, trok hun aandacht. Er was echter geen sprake van Alkmaarse folklore, maar van een officiële gebeurtenis. Op de Houttil,op een steenworp afstand van de Kaasmarktvond de opening plaats van het eerste nationale biermuseum. Biermuseum De Boom. Dr. ir. F.A.M.J. Smits van Waesberghe -in zijn hoedanigheid van Nederlands oudste bierbrouwer- ont hulde de gevelsteen van het museum- pand aan de Houttil. Toeristisch belang Een van de vele toespraken die -in het museum- volgden op de openingsrede, was van Alkmaars burgemeester C.M.L. Roozemond. De heer Rooze- mond wees onder meer op het belang van dit museum voor de stad Alkmaar, dat hiermee een goede toeristische attractie rijker is. Een attractie die zich ook prima laat combineren met het nabijgelegen kaasmuseum. Herinneringen aan vroeger Het museum herbergt tal van uiteenlo pende voorwerpen uit de bier- en brouwhistorie. Ook Alkmaars eigen rijke historie op het gebied van brou wen wordt vanzelfsprekend belicht. De verf in het pand aan de Houttil is nog maar net opgedroogd, de ruimten ademen nog de sfeer van 'gloednieuw' uitToch doet het de herinneringen aan het rijke Nederlandse brouwverleden opleven. Behalve door de tentoonge stelde apparatuur en kleinere voorwer pen wordt dit bewerkstelligd door visualisering van bijvoorbeeld het brouwproces. Ook de mogelijkheid diverse biersoorten en merken te proe ven, die in het proeflokaal in fles ver krijgbaar zijn. draagt daartoe bij. Proeflokaal Dat proeflokaal -als een ouderwetse taveerne deels onder het straatniveau- was overigens al op 4 juli opengesteld voor het publiek. Hoewel het mogelijk is een bezoek te brengen aan het proef lokaal, zonder ook het museum te bezoeken, heeft het lokaal geen café functie. Dat wijzen ook de openingstij den uit: dagelijks (ook 's zondags) is het geopend van 10 uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. In het proeflokaal is er slechts één bier dat getapt wordt: Heineken pils. Vele bijdragen Zoals we al eerder schreven, is onze brouwerij op vele manieren betrokken geweest bij de realisatie van dit museumproject. Er zijn bouwkundige adviezen gegeven met name door bouwbureaumedewerker J. Wolkers Rechts de voorloper van de kiezelgoerfil- ter: een filterapparaat om het gelagerde bier te filtreren. Links zgn. versnijdbok- ken, waarop helderbiertanks werden aan gesloten om eventuele smaakverschillen tassen brouwsels onderling te elimineren. en er zijn museumgoederen beschik baar gesteld. Zoals een (gehalveerde) brouwketel, een versnijdbok, filterap paraat, bierslede en grote handwagen. Ook heeft men gebruik kunnen maken van de kennis die binnen onze onder neming op diverse gebieden aanwezig is. Zo is bijvoorbeeld voor het dertigtal vrijwilligers dat rondleidingen verzorgt in het museum, een dia-avond georga niseerd. Daarbij heeft de heer J.G. Grevink van de afdeling onderwijscon- tacten binnen public relations Neder land hen het brouwproces toegelicht. Ook de beheerder van het proeflokaal, ontvangen in Zoeterwoude, kon op geestelijke steun van Heineken reke nen. Dagelijks geopend Nationaal Biermuseum De Boom is gevestigd aan de Houttil 1 te Alkmaar en is van maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 's Zon dags is het open tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegangsprijs voor bezoekers vanaf 6 jaar bedraagt 1,50. De ope ningstijden voor het proeflokaal zijn de gehele week, inclusief de zondag, hetzelfde: van 10.00 tot 20.00 uur. Het (geheel gerestaureerde) pand dat Bier museum De Boom her bergt. De deur rechts (aan de Houttil) geeft toegang tot het museum. De ingang van het proeflokaal bevindt zich aan de andere zijde van het pandaan de waterkant. Zo sloeg een kuiper in vroeger tijden de hoepels die om de houten vaten werden bevestigd. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 15