BRALIMA BREIDT UIT Bij Brasseries, Limonaderies Malteries du Zaire -Bralima S.A.R.L.- vindt renovatie en uitbreiding plaats. In het kader hiervan is onlangs een eerste serie van zes roestvrijstalen verticale conustanks met een netto inhoud van 1980 hectoliter gemonteerd. Een van de Heineken-mensen in Zaire is de heer D. Handbeuckers. Zijn functie is coordonnateur d'instal- lation. Over de tanks schrijft hij: De eerste van de twee series tanks is eind april in de haven van Matadi aangekomen en tijdens het weekeinde over de weg naar Kins hasa getransporteerd. Dit is een afstand van 350 kilometer. Nieuw is dat het hier in totaal slechts drie colli betrof. Drie van de zes tanks waren namelijk 13 centimeter groter uitge voerd in diameter dan de overige, die standaardafmetingen hadden. Daar door konden de kleinere tanks in de grote exemplaren worden geschoven. Een besparing van circa 40% op de totale transportkosten was daarvan het resultaat. Het zeven meter hoge en zes meter brede transport leverde met de drie speciale opleggers van een lokale firma weinig technische problemen op. Tevoren hadden de desbetreffende instanties bomen gekortwiekt, vele tientallen telefoonleidingen doorge knipt en de passage mogelijk gemaakt onder drie hoogspanningsleidingen (70.000 volt) door. Een bulldozer voor het egaliseren van de weg en een vrachtwagen breuksteen voor het opvullen van de vele gaten bewezen onderweg goede diensten. Het betrof hier het meest volumineuze transport dat ooit in Zaire heeft plaatsgevonden. Het passeren van het konvooi door de vele dorpjes en enkele kleine steden trok dan ook zeer de belangstelling van de plaatselijke bevolking. Op de foto's ziet u de aankomst van de eerste serie van zes tanks op de brouwerij te Kins hasa, het verwijderen van de conus van een der buitenste tanks en de inmid dels geïnstalleerde tanks." 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 13