Opbouw van paviljoen Zomerlust. Con tainers met de compleet ingerichte keu ken worden op het strand geplaatst. Als water.stroom en riolering zijn aangeslo ten kan de zaak draaien, in slechts enkele uren tijd. kels aangemoedigd onze produkten te verkopen. Via een speciale actie kun nen zij, met hun partner, een vier daagse reis winnen. In het naseizoen, als alle drukte voorbij is, kunnen de winnaars genieten van hun prijs in Spanje. Gekke periode De 'zomer-gevoelige' afdelingen bin nen Heineken komen eveneens in het naseizoen weer in wat rustiger vaarwa ter. Want zo'n zomer is toch een gekke periode waarin veel patronen worden doorbroken. Veel Nederlanders zijn met vakantie waardoor de leveranties aan sportkantines en scholen tijdelijk stilliggen. Dat scheelt veel werk. Maar op tal van andere plaatsen duiken de consumenten, waaronder een deel bui tenlandse toeristen, dan weer op. Denk bijvoorbeeld aan de strand-hore- ca, aan campings en pretparken. En denk vooral aan winkels en supermark ten, want in onze tuintjes wordt 's zomers de nodige verkoeling gezocht bij een biertje of frisdrank. Ook het uit gaansleven verandert danig. Overdag zoeken we de terrassen bij het water op, 's avonds lopen de steden weer vol. Behalve dan bijvoorbeeld weer in Gro ningen, want daar ligt het studentenle ven stil en dat merken ze wel degelijk. Zo doen zich overal verschuivingen en veranderingen voor waar iedereen bin nen onze onderneming direct of indi rect mee te maken heeft. Soms is het om dol van te worden, maar niemand zou het willen missen! tje schijnt. Houten wegneembare schotten met veiligheidsglas omzomen dit alles. Het complete keukenge deelte alsmede enkele andere werk ruimtes zijn ondergebracht in stalen containers, waarin alle leidingen kunstig zijn weggewerkt. Datzelfde geldt voor de bar. Die is -compleet met koelkasten en leidingen- verrijdbaar door de zaak. Met een kraanwagen kan de complete bar zó van het strand worden getild. Het geheel is door Mar tin met een vriend uitgedacht en zelf gebouwd. Martin: "Op deze wijze is het opbouwen en afbreken geen tijdro vende zaak meer. Bovendien, dreigt er echt een zware storm, dan heb ik bin nen enkele uren alles van het strand." Ezeltjes Over de activiteiten van de horeca aan het strand houden Martin en z'n vrouw Hennie er een bijzondere mening op na. Martin: "Er zijn mensen die een volledig gevulde koelbox meenemen, wanneer ze naar het strand gaan. Om nu toch de strandgangers ertoe over te halen een consumptie te nuttigen in ons paviljoen, hebben we gezocht naar een aardige vorm van vertier. Met veel muziek, optredens van bands en bekende artiesten, shows, cabarets en miss-verkiezingen doen we er alles aan om het voor de bezoekers zo aantrek kelijk mogelijk te maken." Extra inspanning Maar behalve attracties vormen goede produkten en uitstekende service ook een argument om consumenten toch te bewegen een consumptie op een terras te nemen. Oók al is dat wat duurder dan uit de koelbox. Goed onderhoud van de tap-installaties en het snel ver helpen van storingen zijn daarbij altijd van belang, zeker in een periode waarin de horeca goede zaken kan doen. In de zomermaanden vraagt dat extra inspanning van de monteurs van de CTD (Commercieel Technische Dienst) en de HTS (Horeca Tapservi- ce). In de vorm van seizoengebonden bedrijven, zoals kantines en bars op campings en dergelijke zijn er tevens extra bezoekadressen. Ook het instal leren van tijdelijke en extra tapinstalla ties bij allerlei evenementen die 's zomers plaatsvinden, hoort in dat rijtje thuis. Dan mag ook de Reclame Servi- cedienst zeker niet onvermeld blijven, als we het hebben over evenementen. Variërend van internationale wedstrij den en toernooien tot braderiën en dorpsfeesten. Maar ook massaal bezochte evenementen in de horecage- bieden, zoals de 4-daagse van Nijme gen en de Sneekweek in Friesland. Thuisverbruik De zomerperiode is dus vooral een tijd waarin de activiteiten in de horeca, met alle uitstraling die daar uit voortvloeit, veel aandacht vragen. In de thuisver- bruik-sector liggen de zaken iets 'een voudiger', ofschoon daar de bierafzet in het algemeen toch tweemaal hoger is dan in de horeca. Voor thuisverbruik geldt als voornaamste eis dat expeditie en distributie goed geregeld zijn. Dat vergt bij topdrukte veel van planning en van in- en extern transport. Het voorwerk voor geslaagde verkopen via het winkelkanaal heeft dan al veel eer der plaatsgevonden. Ondermeer door vertegenwoordigers die actief de win kels in de recreatiegebieden bezoeken, om daar onze produkten in het assorti ment opgenomen te krijgen. Ons land telt zo'n 1.200 verkooppunten in de recreatiemarkt. Een belangrijke markt, want in 1984 brachten 5,2 mil joen Nederlanders hun vakantie in eigen land door. Mede om die reden worden de ondernemers van die win-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 11