Heineken Thuistapvaatjes langer koel Oude Bokma en nieuwe haring blijven goede maatjes Om het bestaan van de Heineken Thermohoes bekend te maken -en nog eens te wijzen op de leuke aspecten van het huren van een thuistap- ver stuurde public relations Nederland een persberichtvergezeld van een foto. Als volleerde fotomodellen poseerden in de tuin bij het Zoeter- woudse ontvangstgebouw de Heine ken medewerk(st)ers -v.l.n.r.-Yvonne Bavelaar, Caroline van der Weijden, Richard van Vliet, Mirjam Soeter- broek, Peter Vogelsang en rondleider Casper Conijn voor deze foto. In de handen van Casper de Heineken Ther mohoes. Thermohoes voor juiste temperatuur Wie verwacht meer dan 45 pilsjes te zullen tappen (het aantal dat uit een 10- liter vaatje kan worden gehaald), zal meer thuistapvaatjes kopen. Dat tweede of derde vaatje kan zelf koel worden gehouden in de eigen koelkast. In de praktijk echter kampen veel huis gezinnen met ruimtegebrek in de koel kast. Daarom is er nu een nieuwe vondst van Heineken: de Thuistap Thermohoes. Deze hoes is gemaakt van nylon-kunststof met een speciale vulling waardoor de hoes een isole rende werking heeft. Zet de hoes als een soort theemuts over het vaatje en het blijft 6V2 uur gekoeld. Waar verkrijgbaar? Huren van de Heineken Thuistap is inmiddels mogelijk bij zo'n negenhon derd slijters, verspreid over het hele land. Deze slijters zijn herkenbaar aan een speciale 'Heineken Thuistap-stic ker'. Heineken medewerk(st)ers die Evenals vorig jaar voert Bokma deze zomer een intensieve promotiecam pagne. Centraal daarin staat dat Bokma Oude Genever een prima com binatie vormt met de nieuwe haring, die deze maanden weer verkrijgbaar is. Bokma voert de campagne in samenwerking met het produktschap voor Vis en Visprodukten. Er zijn diverse activiteiten om Oude Bokma en nieuwe haring onder de aan dacht te brengen. In circa 2.500 viswin kels bijvoorbeeld hangen raamstroken met de afbeelding van beide produk- ten. Wie in deze periode een fles Oude Bokma koopt, krijgt daarbij een ver kleinde uitgave van het blad Vis-Kuli- nair. Een speciale kruiswoordpuzzel in diverse huis-aan-huis bladen en Bokma-advertenties in grote lande lijke dagbladen zijn andere uitingen waarmee de Nederlandse consument op het culinaire duo attent wordt gemaakt. Opvallend onderdeel van de promotie campagne vormt ook het promotie team. Gekleed in folkloristisch kos tuum trok een aantal dames in juni door het land om in circa dertig grotere gemeenten de colleges van burgemees ter en wethouders nieuwe haring en Oude Bokma aan te bieden. Vanzelfsprekend was het promotie team ook aanwezig op Vlaggetjesdag in Scheveningen. Op de foto staan zij met staatssecretaris A. Ploeg van het ministerie van Landbouw en Visserij die zich de 'nieuwe' haring en Oude Bokma goed liet smaken. Beste taptemperatuur is 6 tot 8°C De 10-liter vaatjes Heineken bier, die door de slijter worden verkocht wan neer een Heineken Thuistap wordt gehuurd, zijn meestal al door de slijter gekoeld. (Zoniet, dan kunt u dat zelf doen door het vat minimaal 24 uur in de koelkast te zetten) In de bijbeho rende groene koelmantel blijft het vaatje 10 tot 15 uur op de juiste tempe ratuur. Als de koelmantel bovendien is voorzien van een koelring, blijft de juiste temperatuur zelfs 25 tot 30 uur gehandhaafd. Er zijn tal van momenten te bedenken, waarop het gezellig is zelf bier te tap pen. De aanleiding hoeft niet direct een echt feest te zijn, al zijn verjaarda gen en examenfeesten wèl bij uitstek geschikt om een Heineken Thuistap in huis te halen. Ook barbecues in de tuin of 'zomaar' gezellige avonden met kennissen of familie zijn momenten waarop de thuistap een sfeermaker is. een thuistap willen kopen, kunnen deze bestellen bij de Personeels Uit gifte Magazijnen. Huren van een thuistap kan niet bij de PUM's, daarvoor moet u bij de slijter zijn. Wilt u weten waar in uw omgeving een slijter is gevestigd die Heineken Thuistaps verhuurt, dan kan de afde ling Heineken Klantenservice in Zoe- terwoude u daarover informatie ver strekkenTelefoon 071 - 814361 of 071 - 892817.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 8