Reclame Sendee en Verkoopbevordering organiseert en/of verzorgt jaarlijks hon derden evenementen van zeer uiteenlopende aard. Daartoe behoren natuurlijk de 'eigen' evenementen zoals Amstel Gold Race, Heineken Roei-vierkamp, Heineken Schaatsmarathon 6-daagse, Heineken Jazzfestival, Heineken Rugby-Sevens, Nationale Heineken Hengelwedstrijd en de Sourcy Marathon. Een kleine greep uit de evenementen waarbij RSeriVin augustus aanwezig is: 1 WK Honkbal 1986 in Haarlem, Rotterdam, Eindhoven en Utrecht 2 WK Honkbal 1986 in Haarlem 8, 9,10 Den Bosch vol Muziek 15 t/m 24 WK Hockey Dames in Amstelveen 22 t/m 31 Heideweek Ede 23 Summer Jazz Leiden 23 20jaar BZN-toernee in Volendam 23 t/m 1/9 Abcouder Feestweek 29 Nacht van Arnhem 29en30 Tropical Sea Festival: De Koog (Texel) 29t/m 1/9 RuinerVolksfeest onder de aandacht van het publiek te brengen. "We noemen deze afdeling als laatste, maar het is zeker niet de minste. Regelmatig laten mensen mij weten dat ze graag bij deze afdeling zouden willen werken, omdat het aan trekkelijk lijkt bij zovele evenementen en 'feestjes' te zijn. Maar er moeten echt bergen werk worden verzet" ver telt de heer Vleghert. "In het hoogsei zoen zijn deze medewerkers nauwe lijks een dag per week thuis. Dat bete kent dat ook 'thuis' achter je moet kun nen staan en je in je werk moet kunnen stimuleren. Daarbij zijn lange werkda gen heel normaal. Toch moeten de medewerkers in gedachte houden dat de naam van onze afdeling Reclame Service is, met de nadruk op sérvice. Dus toch blijven lachen en het visite kaartje blijven van het concern. Zelfs als het water aan de lippen en het bier in de schoenen staat..." Goede planning is onontbeerlijk Hoewel officieel niet gerekend tot de vijf onderafdelingen van RSenV is er ook planning en administratie. Deze is vanzelfsprekend van wezenlijk belang. Alleen al, om goede roosters op te stel len van tijdstippen waarop medewer kers en goederen in actie moetenko- men. En niet minder om de financiële afwikkeling in goede banen te houden Zo dragen allen ertoe bij op evenemen ten extra tapfaciliteiten te verlenen, de naambekendheid van de onderneming en haar produkten te vergroten of de organisatie van een evenement te steu nen. Commercieel belang, reclame overwegingen en de wens goodwill te kweken, zijn daarvan de voornaamste drijfveren. Aan Reclame Service en Verkoopbevordering zal het welslagen daarvan niet liggen, als we de tekst lezen op de bedankkaart die men na het open huis rondstuurde: 'Het feest is over. Het vuur onder de barbecue is gedoofd.maar het heilige vuur om u, 365 dagen per jaar, op uw wenken te bedienen, is zeker niet geblust. Inte gendeel!' satie en -uitvoering. Heeft organisatie de contacten gehad met interne opdrachtgevers (zoals commercie, internationaal of public relations)met hen afspraken gemaakt over sponsor bijdragen en de wijze van presenteren, dan komt de uitvoerende dienst in actie. Dit zijn de mannen die op beur zen achter de tap staan, in weer en wind reclametorens bouwen, feestten ten inrichten, met reclame voertuigen rondrijden en ontelbare andere zaken regelen die bij een evenement moeten worden gedaan om de concernnaam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 5