Amerikaans kruiswoordraadsel Voor de kinderen BeePü! 1 1 6 24 25 52 70 Horizontaal 1. rank, 6. azijn, 10. Indisch gerecht, 14. edelsteen, 15. bezinksel, 16. slot woord, 17. Griekse letter, 18. rebellie, 20. de onbekende, 21. loop, 22. schaak term, 24. zangnoot, 25. Duits persoon lijk voornaamwoord, 26. geestdrift, 28. uitgerust, 30. uitdagen, 32. verschil lend, 35. dwaas, 36. moedig, 39. bloei- wijze, 41. streven, 44. vreemde munt, 45. rek om visgerei op te bergen, 48. Engels telwoord, 49. soldatenkost, 51. genie. 52. muziekinstrument, 54. kraan, 56. schaakterm, 58. drassig land, 61. rund, 62. boerderij, 66. zijri vier van de Donau, 67. stelling, 69. krijgsschool, 71. garde, 72. revendus dominus, 73. poets, 75. begroten, 77. strook, 79. schaamte, 80. sport, 81. meisjesnaam, 82. kost, 83. Nederlands schilder. Verticaal 1. voortplantingscel, 2. dun plaatje, 3. strijdperk, 4. zelfkant, 5. slag, 6. gemoedsbeweging, 7. sluitmiddel. 8. Europeaans, 9. biet, 10. erg, 11. deel van de dag, 12. verfstof, 13. incasseren, 19. geestdrift, 23. kopie, 25. riviertje, 27. drinkgerei. 29. het droevige, 31. wiel, 33. visgerei, 34. plaaggeest, 36. droog, 37. vogel, 38. plaats in Noord- Holland, 40. bewind, 42. een zekere, 43. gesteente, 46. Europeaan,47. geld- lade, 50. plaaggeest, 53. durf, 55. deel, 57. pruilen, 58. welriekende stof, 59. voorzetsel, 60. wollen stof, 63. strijd macht, 64. twijgenbundel, 65. bedoe len, 68. bende. 70. dokter, 73. schop, 74. een zekere, 76. artikel, 78. voeg woord. Een vissertje zit rustig aan de rand van het water te doezelen. Hij heeft zelfs niet in de gaten dat hij met alle drie zijn hengels beet heeft. Jij hebt het geluk kig wel in de gaten. Maar kun je ook zeggen wat hij aan de hengel heeft? 1 2 3 4 5 7 8 9 ,0 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Immm ?TTi Ij HIIIHii UU r* i - U\ A M M i M M M 31 BSSBBHjij 1 ffi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 31