'Miami Vice' en 'Freshly" winnaars Oplossingen Leuk om ook eens te BACARDI CENTRAAL IN COCKTAIL- EN LONGDRINKCOMPETITIE VAN HOLLAND CASINO S: Oplossing cryptogram Nadat in voorgaande jaren de GWN- produkten Paradisi en Coebergh de verplichte ingrediënten waren bij de Holland Casino's Cocktail- en Long- drinkcompetitic, was het nu de beurt aan Bacardi Rum. Een drank die natuurlijk bij uitstek geschikt is om te verwerken in een mixdrank. Niet voor niets luidt Bacardi s slogan 'the mixa- ble one'. De deelnemers waren wederom de bartenders van de vier casinovestigingen Scheveningen, Val kenburg, Zandvoort en -voor het eerst dit jaar- Rotterdam. Voor de organisa tie van deze wedstrijd tekenden weel de Gedistilleerd en Wijngroep Neder land en de Nationale Stichting Casino spelen (een van de grootste horeca- ondernemingen in ons land). Zowel in de categorie longdrinks als bij de cock tails werden zo'n 35 recepten ingezon den. Na een eerste voorselectie en de halve finale op de GWN-vestiging in Zoetermeer, bleven in beide catego- riën vijf finalisten over. Deze kwamen 30 mei in het Zandvoortse casino bij een om voor de jury hun speciale Bacardi-drankje te bereiden. In die jury hadden behalve twee leden van de Nationale Stichting Casinospelen ook mevrouw S.M.H. Vroedsteijn-den Oude en de heer JIde Ruvter van de GWN zitting alsmede de heer W.E. van Till van Heineken. Zij beoordeel den de drankjes onder meer op smaak, geur, uiterlijk en vooral op originali teit. Tot winnaars werden tenslotte uit geroepen de heren R.RM.Teuwen (ca sino Zandvoort) en J.L.H. Hoven (ca sino Valkenburg). Zij kregen beiden voor respectievelijk de cocktail Miami Tijdens de feestelijke heropening van het verbouwde restaurantencomplex Aviorama op Schiphol demonstreerde de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, drs. R.J. de Wit, een aardige truc. Wijnhandel Reuchlin had gezorgd voor een vak kundig gebouwde piramide van cham pagneglazen. Door alleen het boven ste glas vol te schenken en de (ook door Reuchlin geleverde) champagne te laten overlopen, vulden zich vervol gens ook alle onderliggende glazen laag voor laag. Een prachtig gezicht, zo'n waterval. Op de foto links de heer De Wit, het eerste glas vullend. Naast hem. aan dachtig toekijkend, de heer W.E.M. In de maand juni hebben alle casinobe zoekers kennis kunnen maken met beide drankjes, tegen een speciale prijs. Voor wie zelf eens zijn gasten een Miami Vice of een Freshly wil voorzet ten, volgen hieronder de recepten. FRESHLY Benodigd: 35 cc witte Bacardi Rum 20 cc Hoppe Apricot Brandy Mix de Rum met de Apricot Brandy. Shake het geheel en schenk het over in een longdrinkglas. Vul de drank aan met ijs en grapefruitlimonade. Gar neer het glas met een schijfje citroen, een rode kers en een vrolijk gekleurd rietje. MIAMI VICE Benodigd: 30 cc witte Bacardi Rum 10 cc Hoppe Blue Curacao 5 cc ananassiroop 5 cc verse citroensap 15 cc verse jus d'orange Shake de ingrediënten met ijs en schenk deze door een zeef in een cock tailglas. Garneer het geheel met een schijf ananas met blaadje. Voor wie het geheel professioneel wil uitvoeren, er zijn bij slijters flesjes Fro- thee te koop. Dit is een kleur- en smaakloze vloeistof, waarvan een scheutje aan de cocktail of longdrink moet worden toegevoegd om de dran ken een schuimend uiterlijk te geven. Mulder, directeur van HEMS. HEMS staat voor Horeca Exploitatie Maat schappij Schiphol, waaronder ook Aviorama valt. N 3 3 1 S N 313 VNU3 30331 3 N 3 O d 3 3 3 N 3 FM V 3 3 3 3 3 1 S G3 3 O 3 V F\I 3 333 NNI IA13V3 3 O 3 S V 3 3 O FM 3 S I IAI 3 3 dVl I 3 IA1 3 V O 133 S 1 V 3 3 N O 3 3 3 O I F1 1 3 3 O 3 3 O G 3 V V 33 d d Va 3 V N S33GNV N313V1 1 Id N V 3 3 3 I S 1 O S 1 V d N 3 3 NN 3 3 O 3 d O V03F10 N 3 FM V 3 3 O FM 3 3 3 V d I FM V 9 3 1 G 3 3NV1S Oplossing 'Beet!!!': F+DI+9Z+V Vice en de longdrink Freshly van Alge meen Directeur van de GWN, de heer Y.H.M.N. Folmcr, een wisselbekcr overhandigd. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 30