16 ,„17 Personeelsblad van Heineken 3 Van een lokale wieler ronde tot de WK Honkbal, van een beurs in Maastricht tot een tentoonstelling in Peking: de afdeling Reclame Service en Verkoopbevorde ring kleedt ieder evenement aan 14 Bedrijfsnieuws 16 Opvallende verpakking voor o.m. bokbier: het displaykrat 22 Shires nemen deel aan Grote Postkoetsenrace 23 Ideeënbus 24 Jubileum en afscheid 25 Hobby: J.P. Lange weg uit Den Bosch is lid Pepsi Parateam 30 Vatvaria met recepten winnende cocktail en long drink uit Holland Casino's competitie HET LEZEN WAARD: Zoals een Leerdammer kaas z'n popu lariteit dankt aan z'n gaten, zo zijn de vierkante uitsparingen in het 'display krat' kenmerkend voor dit nieuwe krat. Vanaf 1 oktober komt het op de markt. Met daarin opvallend verpakt Heineken Bokbier, Amstel Bockbier, Heineken- en Amstel Oud Bruin en Van Vollenhoven's Stout, in kleurige kartonnen verpakkingen van zes fles jes. Voor meer informatie over het displaykrat en de sixpacks, 37e jaargang nr. 5 Augustus 1986 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814288 Redactie: Yvonne van Stek-Sanders Ton van der Vliet r. v a i u J c 6 Bedrijfsnieuws: Brouwerij De Ridder breidt uit; Koninklijke onderscheiding voor brewery manager; Voorbereidingen voor verma len kratten 8 Produktinformatie over Bokma, Heineken Thuistap en Royal Club 10 Dagtochten oud-mede- werkers 12 Berichten uit Grieken land Gecentraliseerde koeling Vru- mona; 100e personal computer; Parkeerterrein Den Bosch vergroot; BZB-oefening Zoetermeer 18 Verenigingsactiviteiten 20 Jubileum en afscheid 26 Kroniek 28 Proost Bij de voorpagina: Heineken is bij tal van evenementen aanwezig met zeer opvallend mate rieel van de afdeling Reclame Service en Ver koopbevordering. Met 'De Bierboeier' bijvoorbeeld, zoals de naam van deze varende Variomaton luidt. Als de Bierboeier kapitein dan ook nog eens een aantal jazzmusici aan boord heeft, dan zijn alle ogen vanzelfsprekend op dit vaartuig gericht. Bij de achterpagina: Ook in de zestiger jaren bracht de toenmalige afdeling Evenementen de naam Heineken onder de aandacht van het publiek. Zoals hier in Zandvoort. Redactiecommissie: Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw. Y.C.M. Peeters Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concemstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 7/86 dienen uiterlijk 15 augustus en voor 8/86 17september a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 2