r.v ,v b'. J Vl.T. I s f HUWELIJK Amsterdam Mw. A.E. de Lijser (deskresearch/algemene zaken) met L.J. Frugte Den Bosch J.H.M.L. Meijs(verpakken) metmw. B.J.W. van Wijk M.C.M. van Esch (verpakken) met mw. A.B.M. de Wildt M. Maas (verpakken) met mw. J.M. van Lies hout L.J.M. van Linder interne dienst) met mw. J.J.M. Kradolfer W.N.J.F. Leyten (verpakken) metmw. M.M. Rutten A.J. Sluijter (verpakken) met mw. J.C. Poen F.F. Slikboer (boekhouding) met mw. I.H.de Leeuw M. Turlings (vrachtauto's) met mw. I. v.d. Heijden Bunnik Mw. F.P. Treille (logistiek opslag transport algemeen) met W. A.M. Kieboom (marketing management Zoeterwoude) L. Gerrits (botte larij) met mw. A. Schouten C.C.J. Ham (storingsdienst), met mw. B.Y. Engelman Horecagebieden A.J.M. Brenders expeditieWest-Brabant Zeeland) met mw. A.M.C. v.d. Elsthout Zoetermeer Mw. E.A. Schravendeel (logistiek en plan ning) met D.A. Wamsteeker Zoeterwoude D.H.M. Geerlings (technischeopleidingen HTB) met mw. W. Hoedjes Mw. A.H. Paardekooper (water milieu HTB) met A. Koldijk W.A.M. Kieboom (marketingmanagement) met m w. F. P. Treille (logistiek opslag transport algemeen, Bunnik C. de Vreugd (HAG shifts) met mw. M.W. van Prooijen Mw. N. Allebes (centraalsecretariaat HTB) met G.J. de Bloois J.P. Kruit (verpakkingstechnologieHTB) met mw. T. Goelema J.A. Schiphorst personeelszaken produktie) met mw. M. van Alderwerelt van Rosenburgh (personeelszaken Heineken Nederlands Beheer BV) Mw. M.D. Manuhutu (kantoorkantine) met R.A. Droog (magazijn en intern transport) J.C. Haasnoot (bottelarij) met mw. E.F. Oudshoorn A. A. Ramos (kantineproduktie) met mw. D. Santiago Vieira D. SchmidgallTellings (centraalmagazijn) met mw. W.J. Holswilder Mw. C.J.M. Bos (centralelogistiek) met W. W. Wijnands (bewaking) R. de Leede (meet en regelwerkplaats) met mw. M.E. Straetemans GEBOORTE Amsterdam Lennart,z.v. P.J. Hess (advertising en promo tions) Rosanne, d.v. J. van Kessel (internedienst) Den Bosch Leon, z.v. F.T.L.A. v.d. Broek (brouwen) Lulzim, z.v. R. Islami (verpakken) Inge L., d.v. J.G. Kraan (energiedienst) Danielle, d.v. mw. M.J.C. van Uden-Egglij plaatselijke administratie) Bunnik Thomas G., z.v. C.M. van Lienden (intern transport) Bilal, z.v. M. El Amrani (bottelarij) Andy, z.v. A. van Neerbos (bottelarij) Horecagebieden Chantal, d.v. A. Onderwater (expeditie, Den Haag) Benjamin, z.v. K.C. van Dalen (expeditie, West-Brabant/Zeeland Paulien A.d.v. W. Hosang (hoofd horecage- bied. Noord- Holland) Leeuwarden Joke, d.v. S. Hempenius (kantine) Rotterdam Karina, d.v. A. Zwankhuizen (export trans port afdeling) MarlousJ., d.v. O. Donker (export duty free) Zoetermeer Sanne, d.v. S.C. Nauta (orderbehandeling) Marlette, d.v. K.D.G. vanStraalen (alcohol- fabriek) André, z.v. A. A. Valkenburg alcoholfa- brtek) Zoeterwoude Patrick C., z.v. N. Kneepkens (planning logistiek Wendy, d.v. mw. G.J. Zandvliet-Bekooy kantine/pantries) Agnes R., d.v. R.C. de Koning (centralesala ris administratie) MarcellaJ.,d.v. N.C.C.M. Deckers (centrale salarisadministratie) Jordi J.R., z.v. mw. M.A.J. Blokland-Ver- meulen (medische dienst) en C.P. Blokland personeeldienst internationaal Wenda, d.v. G.G. Bolink (procestechniek HTB) Thomas S., z.v. A.H. Poldermans (HAG shifts) Edmond,, z.v. D. v.d. Plas (verpakken) JohannesH.,z.v. J. van Oordt v.d. Vlies (bot telarij) Gerrit J .T.z.v. J .T. Heemskerk (magazijn en intern transport Jeremiah M., z.v. E.W.J, de Roode (kwali teitsdienst) Naoual, d.v. A. Houmani (magazijn en intern transport) Amar R., z.v. B. Jaggan (bottelarij) Dave M., z.v. H.N. Noorlander (bottelarij) Linda, d.v. S. Anes (bottelarij) Badderdene, z.v. L. Boussaq (bottelarij) Vincent, z.v. D.P. Wiekens (magazijn en intern transport) Brahim, z.v. A. Albouazati bottelarij Floortje, d.v. R.W.A. v.d. Poel (kelders) Mohamed, z.v. B. Sabeg (bottelarij) Krijn M.S., z.v. D. Remmelzwaal (bottelarij) Elinde, d.v. A.J.J. Crama (brouwen) Durmus, z.v. 1. Sevik (bottelarij) Jomme.z.v.A.M.B.H. Rooyackers verpak ken) Nicolien, d.v. G.J. v.d. Flier (kelders) Maria, d.v. J.W.C. v.d. Ploeg (bottelarij) Edith A.M., d.v. C.M.P. Tijssen (bottelarij) Paul, z.v. W.J. Brugmans (storingsgroep ver pakken en magazijn en intern transport Joost L.z.v. G. Bordonis (concern physieke distributie) GESLAAGD Amsterdam A. Weesepoel (interne dienst) voor Basisdi ploma beveiligingsbeambte J.M. Koster (assurantiën) voor Assurantiedi ploma B Den Bosch Geslaagd voor de cursus Pil Inleiding in de pneumatiek: A.J.M. Blom, W. Boons, A.M.M. Klerks, C.M.H.J.Maas, Z. Nagy en W.T.P. Ritmeijer (allen werkzaam bij cen traal magazijn). J.P. v.d. Ven (projectenbureau) voorTekenaar constructeur pijpleidingen. L.P.W.M. Henskens en H.J.H.Th. Stuiver (beiden: brouwen) voor Procesoperator A. 26 Voor Procesoperator B: M.G.G. Beek mans, A.M. v.d. Bogaert, R.R. Khoeblal, F.P.A. Reinders, W.A. de Vaan en E. Willemsen (brouwen); C.G.M. Adams, R.C. de Bont, N. Damen. A.J.M. Goos, G.J.L. Maurix, M.J. van Overdijk, L.F.P.M. de Poorter, R.B. Schoonewagen, J.A.J. de Veer en A.F. Visser (verpakken) Voor het diploma Heftruckrijder: J.M. vanAlphen, A.A.M. de Gouw, H.A.J. de Kort en ACMThomassen intern trans port). Th.W. v.d. Aa (TD verpakken en opslag) voor de cursus Microprocessors. Mw. M.P Girard-v.d. Loo (internedienst) voor Notuleren. Voor het E.H.B.O.-diploma: W.N.J.F. Leyten, W.A.J.C.M. v.d. Linden, D.A. Pol, A.L.W. Stap, F.J. v.d. Velden, M.J. v.d. Velden, N.v.d.Velden,N.Verdouw en H.Vos (verpakken); J.M.C.H.M. Fleuren (technolo gische dienst); A.JSmits (TD algemeen). W.A. Geurtsen (TD verpakken en opslag) voor Basiselektronica. G.F. Weber (centraalmagazijn) voor diploma Magazijnmeester. M.J. Stuurman (mechanische werkplaats voor het diploma Leerlingwezen voor bank werker-onderhoud Voor Toegepaste Elektronica: M.I.M. Keizer (centraalmagazijn);T\\.W. v.d. Aa, J.G. Bezenter, F.A.A.M.l. van Oorschoten J.A.C. Verstegen (TD verpakken en opslag). J.M. Quivooy (TD brouwen en energie) voor Technisch Engels. Ch. v.d. Heijden (TD brouwen en energie) voor Microprocessors en microcomputers. Voor de cursus Heftruckbeheer: W.M. van Gooi en M.L.J. van Heek (intern transport). C.C.F.M. v.d. Thillart (TD algemeen) voor de cursus Milieurecht. Voor de leergang Elektrisch schakelenJG Kraan, P.A.J. Verhagen (energiedienst) en M.F. van Venrooij (mechanische werkplaats) Horecagebieden Mw. P.B. llada (verkoopbinnendienst, Amsterdam!Utrecht) voor Stenografie Nederlands. R.H. Piepenbrink (expeditie, Amsterdam/ Utrecht) voor Heftruckrijder. Mw. J.M.P. Peiger (administratie, secreta riaat) voor NIMA-A. Zoetermeer G.R. Bennes bewakingvoor Instructeur Adembescherming. A. van Essen (bewaking) voor Beveili gingsbeambte D. Zoeterwoude E.H. Baars (extern transport) en G.H. Dors (brouwen) voor de cursus Middle Manage ment. P. Beije (storingsgroep verpakken!magazijn en intern transport) voor Meet- en Regeltech niek. Voor de cursus Levensmiddelen, microbio logie en hygiëne zijn geslaagd: Ph. Willemstein, P. Struiksma, H.J.H. Kroon, E. Kotte en J. Schaap (allen werk zaam bij de afdeling brouwen), M. van Veen en mw. M.JNoppen-Opdam (beiden: service laboratorium) enW.G. v.d. Draay (brouwen). J.A.A.F. CaspersenC.M. Steinmann (klan tensupport HAG) en H. de Jong (info/auto matisering HNB) voor B.l Basiskennis bestandsorganisatie J. Hasan (research HTB) voor Techniek afvalwaterzuivering. W.J. van Houten (centrale inkoop HTB) voor Brugopleiding reclame. Mw. A.Y. Guerin (office management) voor VWO-diploma. J. Weeda en D.C. Zandbergen (centraal magazijn) voor diploma Heftruckrijder. Mw. Y. van Stek-Sanders (public relations Nederland) voor NGPR-A diploma Public Relations en Voorlichting.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 26