J. A.M.van de Gouw 1.650,-- E. Westrienen f. ƒ950,- G.A.M. Krielen 900,-- D.M. Barnhoorn ƒ1.225,- A. van Run M.G.G. Beekmans J.H.M. Veldhuizen J.Th. van Rijn A.C.J. Diks ƒ675,-- I Den Bosch De heer Van de Gouw, werkzaam in de afdeling verpak ken, heeft voorgesteld de kartoninvoer bij blikverpak king op trays te wijzigen, zodat minder storingen optre den. Bovendien zijn de benodigde onderdelen veel goedkoper en neemt vervanging slechts enkele minuten in beslag. mi Zoeterwoude Een besparing op waterverbruik is het resultaat van het idee, dat is ingediend door de heer Westrienen (werk zaam bij planning werkvoorbereiding)De besparing is gerealiseerd door de watertoevoerleidingen van de puma-pompen bij de fustencolonne te voorzien van restricties. Den Bosch De heer Krielen, storingsmonteur in de afdeling verpak ken, heeft voorgesteld rond de cilinders van de Holka- vullers schraapringen aan te brengen. Het glasgruis kan daardoor geen extra slijtage veroorzaken op cilinders en cilinderbussen. Het grote voordeel hiervan is lagere onderhoudskosten en minder luchtlekkage. Zoeterwoude De heer Barnhoorn, die werkzaam is bij de bedrijfstech- nologische dienst, heeft voorgesteld een minder uitge breid onderhoudscontract af te sluiten voor de printers en beeldschermen bij de BTD. Dit levert een besparing op aan servicekosten. Den Bosch De heren Van Run en Beekmans zijn van de afdeling brouwen, de andere drie van de afdeling verpakken. Allen zijn werkzaam in de helderbierkelder. Hun geza menlijk idee betreft het gebruik van roestvast stalen ana condaslangen op plaatsen waar deze vaak moeten wor den verwisseld. Voorgesteld wordt rubber slangen van een bepaalde kwaliteit te gebruiken, die een veel langere levensduur hebben maar aanzienlijk goedkoper zijn. Op de foto van links naar rechts HH Van Rijn, Beekmans, Van Run en Diks. Niet op de foto de heer Veldhuizen. Beloning Aanmoediging Amsterdam H.T. v.d. Berg, intern transport ƒ200,-- P.J. Hess, advertising enpromotions ƒ60,-- Den Bosch H.M. van Boxtelverpakken 250,- A.Verbeek, TD verpakken en opslag en R. Gamos Gomez, bottelarij 250,- O. Eekels, verpakken ƒ200,- A.L.M. GeertsAV.F. Brouwer, verpakken ƒ200,- P.G.H. Offermans/F. v.d. Leur, verpakken ƒ175,-- J. A. Roemer, verpakken ƒ150,- J. Straatman, bottelarij ƒ140,- J.F. J.M. Mulders/J. Dubbeld, bottelarij ƒ100,- J. Roemer, bottelarij 60,- L. Lobato Herrera, bottelarij 60,- H. Stuiver, lagerkelder 60,- A.L.J. Diks, verpakken 60,- H.H. v.d. Wijst, verpakken 60,- H. van Rixtel, ziederij 60,- T. Mimpen/H. Stuiver, lagerkelder 60,-- J. van Gisbergen/R. Sweeb, bottelarij 60,- A. van LeijdenAV. van Daalwijk, TD verpakken en opslagen onderhoud ƒ60,-- Horecagebieden J.G. Rademaker, HTS Gelderland/Overijssel ƒ250,- Zoeterwoude J. Boot, algemeen reserve exportcolonne ƒ250,- A. Rotmensen, bottelarij ƒ250,-- E. Westrienen, planning en werkvoorbereiding 60,- M. v.d. Plas, kelders ƒ60,- L. Hyman, kelders 60,- Eenieder kreeg een geschenkuit de bij de beloning behorende groep 23 I liliilliliilji.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 23