Vrumona wordt laatste in eigen toernooi Bouw nieuwe voetbalkantine van start in Zoeterwoude Doelpunt voor het Bossche team tegen Zoeterwoude: 1-0 Vorig jaar had Vrumona een oude traditie in ere hersteld door een toernooi te organi seren voor de zaalvoetbal teams van onze Nederlandse vestigingen. Dat initiatief bleek zodanig op prij s te zij n gesteld, dat de personeels vereniging van Vrumona ook dit jaar een dergelijk toer nooi heeft georganiseerd. Zes teams, van Heineken Amsterdam, Heineken Den Bosch, Heineken Rotter dam, Heineken Zoeterwou de, de GWN en natuurlijk van Vrumona zelf, kwamen op 7 juni in sporthal De Lindenhof tegen elkaar uit. Het wedstrijdschema was zo opgezet, dat de spe lers vijf wedstrijden moesten spelenHet team dat na deze wedstrijden de meeste wed- strijdpunten had vergaard, zou winnaar van het toer nooi zijn. Doordat het toernooi niet veel voor-publiciteit had gekregen, waren er helaas weinig toeschouwers. Toch was de sfeer deze dag zeer goed en verliepen de wed strijden uiterst sportief. De wetenschap dat het buiten de gehele dag regende, droeg er voorts aan bij dat men geen spijt van deelname hoefde te hebben. Aan het einde van de dag reikte Vrumona's produktie- manager ing. L.C. Kooij de bekers uit. De grootste was voor Rotterdam, debutant op het Vrumona-toernooi. Den Bosch en Zoeterwoude mochten de bekers voor res pectievelijk de tweede en derde plaats in ontvangst nemen. De Amsterdamse vertegenwoordiging was vierde geworden, de Zoeter- meerse vijfde en de zaalvoet ballers van de organiserende frisvestiging bezetten heel bescheiden de laatste plaats. Wellicht dat zij volgend jaar, wanneer deze traditie wordt voortgezet, meer succes heb ben. De komende maanden gaat een langgekoesterde wens van de personeelsvereniging Zoeterwoude in vervulling. Op de plaats waar nu een houten gebouwtje staat, dat als kantine dient voor met name de voetballers en ten nissers, zal dan een stenen gebouw verrijzen. Het hui dige tien jaar oude gebouw (van oorsprong een directie keet van het bouwbedrijf, waaraan kleedkamers en douches zijn gebouwd) is verouderd en verkeert in slechte staat. "Door de toe name van het aantal leden van de tennisclub en toe name van het aantal tennis toernooien en voetbalwed strijden, voldoet de kantine niet meer. Zeker niet aan de verwachtingen die vele bezoekers hadden, als zij een wedstrijd kwamen spe len bij 'de grote en moderne' Heineken brouwerij" zegt HVZ-voorzitter G. Goedhart. In de toekomst zullen zij terecht kunnen in een repre sentatieve stenen accommo datie. De kantine zelf krijgt Op deze plaatswaar een dezer dagen de sloop zal starten van de oude kantine, zal ook het nieuwe clubgebouw verrijzen. 18 een iets grotere oppervlakte en wordt voorzien van een kleine keuken, een bestuurs kamer en aparte ruimte voor de scheidsrechters. Het aan tal kleedkamers (vier) blijft hetzelfde. Toepassing van plavuizen en tegels als vloer en wandbekleding zorgt bovendien voor een hygiëni scher geheel, in vergelijking met het linoleum en de hou ten schrootjes van vroeger. Ook zal de kantine een nieuwe inrichting krijgen wat verlichting en meubilair betreft. Naar verwachting zal het nieuwe verenigingsgebouw in november worden geopend. Opdat verkleden voor tennispartijen en voet baltrainingen ook tijdens de bouw mogelijk is, worden tij delijk twee portocabins geplaatst als kleedruimte. Heineken Voetbalvereniging Zoeterwoude HVZ zal vanaf de start van de voetbal competitie tot aan de ope ning van de kantine de 'thuis wedstrijden spelen bij de Zoe- terwoudse club Meerburg.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 18