'DOORKIJKGATEN' ESSENTIEEL IN NIEUWE KRAT Deze maanden worden commerciële organisaties, groot handel en detailhandel geinformeerd over een nieuwe verpakking die 1 oktober a.s. doorHeineken Nederland wordt geïntroduceerd: het zogenoemde 'display'krat. Met display wordt bedoeld de vier vierkante uitsparingen in het krat. Dat het nieuwe krat die uitsparingen heeft, is hèt wezenlijke van die kratten, want dank zij die 'ven sters' kan de consument in één oogopslag zien welk bier er in het krat zit. Kartonnen omverpakkingen ('clusters') met een afbeelding van het produkt maken het geheel nog overzichtelijker. Beter zicht 011 Het displaykrat is bestemd voor Heineken Bokbier, Amstel Bockbier, Heineken- en Amstel Oud Bruin en Van Vollenho- ven's Stout" legt Heineken senior pro ductmanager G. den Hertog uit. "Tot nu toe wordt Van Vollenhoven's Stout, dat het gehele jaar verkrijgbaar is, in een Heineken krat verpakt. De beide merken bokbier en oud bruin worden ook in het standaard Heineken- of Amstelkrat verpakt. Daardoor is alleen vanaf de bovenzijde te zien om welk bier het gaat. Lastig voor de con sument en lastig voor de caissières." Nieuw zijn ook de clusters, de karton nen omverpakkingen om zes flesjes heen. "Gebleken is dat bokbier, oud bruin en stout meestal niet met een hele krat tegelijk wordt gekocht. De aankoophoeveelheid per keer ligt veel lager dan bij pils het geval is, dat meestal per krat wordt gekocht. Daarom hebben wij gekozen voor een verpakking van zes flessen, de zoge noemde six-packs" licht Den Hertog toe. "Wij denken dat de aankoop van zes flessen in één keer voor de consu ment een acceptabele hoeveelheid is. Bovendien is een sixpack gemakkelijk te dragen door de twee openingen aan de bovenkant." Bewust is voor een neutrale kleur van het nieuwe krat gekozen. Kratten in velerlei kleuren heeft de heer Den Her tog zijn bureau laten passeren. Toch is er gekozen voor een exemplaar met een onopvallende kleur. Waarom? "De kleur mocht niet dezelfde zijn als van een collega-brouwer en moest bij vele decoraties passen. Het is de opzet dat in elke displaykrat vier sixpacks wor den geplaatst. Zowel voor het bo(c)kbier en het oud bruin van Heine ken en Amstel als voor het Van Vollen hoven's Stout geldt dat ze goed zicht baar moeten zijn in het nieuwe krat. Een opvallende produktpresentatie De verschillende clusters geven de produkten steeds een eigen gezicht.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 16