Grote aandacht voor Gnekse brouwgerst De duizenden tonnen gerst die jaarlijks in Griekenland wor den vermout voor het brou wen van Amstel en Heineken, zijn doorgaans afkomstig uit het land zelf. Dat is geen probleem, want Grieken land beschikt tegenwoordig over heel goede brouwgerst, zoals de standaar drassen Menuet en Carina. Vroeger was dat anders. Toen in 1965 de eerste vestiging van Athenian Brewery S.A. in de Griekse hoofdstad Athene werd geopend, voldeed de brouwgerst in Griekenland niet aan de hoge kwali teitseisen die Amstel daaraan stelde. Daarom trok de brouwerij een land bouwkundige aan om de gerstkwaliteit in eigen land te verbeteren en het ver bouwen van gerst te structureren. Die landbouwkundige was de heer G. Karayannis. Hij is nog steeds in dienst bij Athenian Brewery en wordt in zijn werkzaamheden inmiddels geassis teerd door twee medewerkers. Niet alle gerst is brouwgerst "Over de hele wereld bestaan er tien tallen gerstvariëteiten" vertelt de heer H. de Vries. Als medewerker van de afdeling Grondstoffen Research van Heineken Technisch Beheer verleent hij, samen met chef van de afdeling ing. V.J. Aalbers, technische bijstand en technologische adviezen aan de mouterijen. "Van die rassen zijn er in Europa 15 a 20 die geschikt zijn voor het brouwen van bier. Want brouw gerst moet over speciale eigenschap pen beschikken: een gelijkmatige, grote korrel hebben, een goede kiem- kracht, goed vermoutbaar zijn, een laag eiwitgehalte hebben, een goede landbouwkundige opbrengst hebben en het mout moet goede brouweigen- schappen hebben." Blijven zoeken Het probleem is dat de brouwgerst niet jarenlang constant van kwaliteit is. "Na een aantal jaren treedt al een degeneratie op. Daardoor moet je steeds blijven zoeken naar nieuwe, goede brouwgerstrassen. Rassen die het bovendien goed doen in Grieken land dat door de bodemgesteldheid en het warme klimaat niet het meest geschikte land is om gerst te verbou wen. Daarom is Athenian Brewery in 1967 begonnen met het opzetten van proefvelden. Momenteel zijn er onge veer vijf van die velden, verspreid over diverse streken met verschillende kli matologische omstandigheden en ver schillende bodemtypes. Bijvoorbeeld zand, klei en leem. Per proefveld zijn meestal zes gerstrassen uitgezaaid. Dat zijn niet allemaal nieuwe rassen, want om een vergelijking te kunnen maken, zaaien we ook een of meer bij ons al Proefveld te Kolindros. V.l.n.r. derassen Menuet (in de hoek), Yriba, Weeah, Menuet, Stirling en Carina. bekende variëteiten. Bijvoorbeeld de Menuet of de Carina." H. de Vries in het proefveld in Chalkidiki tussen de Carina (rechts) en Weeah. Alleen voor proeven De heren Aalbers en De Vries zijn onlangs in Griekenland geweest. Te zamen met de heer Karayannis, de pro- duktie- en bedrijfsleiders en de chefs van de laboratoria van de Griekse brouwerijvestigingen hebben zij de proefvelden bezocht. Zo'n werkbe zoek vindt jaarlijks plaats, altijd vlak voor de oogst. Na de oogst worden zowel in Athene als in Zoeterwoude vermoutingsproeven gedaan met de gerst. Van de meest belovende rassen wordt ook bier gebrouwen in de Zoe- terwoudse proefbrouwerijAlle op de proefvelden uitgezaaide gerst wordt onderzocht in de proefmouterijen van Athenian Brewery. Door alle inten sieve aandacht is deze brouwerij een leidinggevende rol gaan spelen in de Griekse gerstcultuur. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 13