Aankoop brouwerij in Patras dekt groeiende afz AMSTEL HÈTNATIONALE BIERMERK IN GRIEKENLAND: iiiHHimimmi pimmm gerst wordt verwerkt, en over een eigen afvalwaterzuivering. Er kunnen zowel halve liters, 33 cl-flesjes, fusten, als blikjes afgevuld worden. Naast Amstel bier wordt in de brouwerij te Patras in opdracht van Breweries of Greece het door deze in Griekenland verkochte Löwenbrau bier geprodu ceerd. Amstel De capaciteitsuitbreiding van Athe nian Brewery was nodig vanwege een groeiende Griekse biermarkt en een enorme populariteit van vooral Amstel. Amstel is in Griekenland hèt nationale biermerk. Op bijna elk ter rasje zie je de fles met het rood-witte etiket opduiken. Aan het begin van de 70-er jaren werd Amstel marktleider en is dat sindsdien gebleven, elk jaar haar positie verbeterend. Sinds enige jaren produceert Athenian Brewery ook Heineken bier. De ontwikkeling van de verkopen heeft een zeer voor spoedig verloop. /'n 1981 ging de Breweries of Gree ce, gevestigd in de Griekse haven plaats Patras, van start met de pro- duktie en verkoop van Löwenbrau bier. De brouwerij is verliesgevend en de aandeelhouder besluit de brouwerij en de daarbij behorende mouterij van de hand te doen. Het is dan 1984, en Heineken is op zoek naar mogelijkhe den om de brouwcapaciteit in Grieken land te vergroten. Dochtermaatschap pij Athenian Brewery S. A. heeft al ves tigingen in Athene en Thessaloniki, en ziet in 1985 met de aankoop van de Patras-brouwerij voor circa 80 mil joen haar produktiecapaciteit uitge breid met bijna 1 miljoen hectoliter per jaar. Modern De schitterend tussen de Griekse heu vels gelegen brouwerij waar zo'n 250 mensen werken, is een complete en moderne brouwerijZo heeft men de beschikking over een eigen mouterij waar jaarlijks ongeveer 16.000 ton

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 12