I de gefilmde situatie. Het bezoek werd een enorm succes. Nog een beetje onder de indruk maar razend enthou siast over dit spektakel ging men de bussen in voor een lunch in Duinrell. 's Middags stond een bezoek aan het Binnenhof en Ridderzaal op het pro gramma. Ondanks het slechte weer was dit bezoek aan "het hartje van de landspolitiek" een bijzondere beleve nis. Koninklijk voelde men zich tijdens het rijden van de "Royal Tour". Deze rit voert langs de belangrijkste rege ringsgebouwen in de residentie. Na de rondrit vertrok men richting Hillegom waar in restaurant "Treslong" werd gedineerd. Een diner van bijzondere kwaliteit volgens velen. Omdat de oud-medewerkers de gehele dag bijna in Den Haag hadden doorgebracht werd het gezelschap na afloop dan ook blij verrast met een "Haagse kakker". Met dit luxe krentenbrood met o.m. honing en amandelen ging men vanuit Hillegom weer terug naar Amsterdam en Bunnik. Zoeterwoude De oud-medewerkers van de vestiging Zoeterwoude gingen tesamen met oud-medewerkers uit Zoetermeer en Rotterdam op 26 mei op stap.(Zie foto's 4,5 en 6). In totaal 442 personen gingen in 11 bussen richting Nieuw- kuijk voor de koffie, daarna richting recreatiepark de Beekse Bergen. Hier bracht men eerst een bezoek aan de roofvogelshow. Een zee-arend en enkele gieren zorgden voor een adem benemend spektakel, waarbij ze soms rakelings over de hoofden van de aan wezigen scheerden. Na een busrit door het safaripark begaf het gehele gezel schap zich naar restaurant 'De Ster' in Nieuwkuijk. In het middagprogramma stond de humor centraal. Piet Bamber- gen en Renee van Vorenbeter bekend als de Mounties, lieten samen met Joke Bruijs, met hun komische acts de oud medewerkers lachen. Joke Bruijs ging op zoek naar de echte Heineken man en verder bracht ze een schitterende 'ode aan oma'. De dag werd besloten met een voortreffelijk diner dansant. De muzikale begeleiding hierbij was in handen van organist John Brass. Omdat de organisator van deze geslaagde en gezellige dag bang was dat de oud-medewerkers ondanks het diner nog hongerig zouden zijn werd hen bij het vertrek nog een doos over heerlijke bonbons meegegeven. Uitge zwaaid door het voltallige 'Ster-perso neel' gingen ze weer huiswaarts. Amsterdam De oud-medewerkers uit Amsterdam en Bunnik (foto's 7 en 8) vertrokken 4,5 en 6 juni in alle vroegte vanaf de brouwerij richting Den Haag. Evenals bij de andere vestigingen vond eerst een koffiestop plaats voordat het Omniversum in Den Haag werd aange daan Daar kreeg men een wonderlijke ervaring: door het gigantische film doek werd de indruk gewekt bij de kij kers alsof zij zelf deel uitmaakten van

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 11