OUD-MEDEWERKERS OP STAP: Complimenten aan de organisatie over de keuze van het reisdoel, werden veel gehoord onder de deelnemers aan de verschillende uitstapj es die ook dit j aar weer georgani seerd werden voor de oud-medewerkers. Al 15 jaar wordt deze traditie in stand gehouden en elk jaar weer zijn de organisatoren van de vestigingen lange tijd vóór de dagtocht bezig met het zoeken naar leuke gezellige uit stapjes. Tot nu toe met veel succes, als wij de meningen zo peilen. "Ook al werken we niet meer bij Heineken, we horen er toch bij. Dat gevoel geeft zo'n jaarlijkse tocht" is een van de redenen waarom men zo'n dagtocht zo op prijs stelt. -It-iff-,?1?-. a- Op dagen als deze komen weer herinneringen aan vroeger boven. Je ontmoet oud-colle ga's, die je soms jaren uit het oog verlo ren hebt. Het is net alsof de tijd stil heeft gestaan, je voelt je weer mede werker van de brouwerij" zijn enige andere meningen die de oud-medewer kers over de dagtocht hebben. Vooral de aanwezigheid van diverse staffunc tionarissen stelden de oud-medewer kers bijzonder op prijs. "Wij hebben jarenlang onze bijdragen geleverd aan de groei en bloei van het Heineken concern. Dan is het fijn dat de staf ervan blijk geeft dit te waarderen." Ook dit jaar waren er weer drie ver schillende tochten, bestemd voor (ver vroegd) gepensioneerden en diegenen die zijn opgenomen in de Heineken Invaliditeitsregeling. De oud-mede werkers uit Amsterdam gingen richting Den Haag. Zoeterwoude/Zoeter- meer/Rotterdam bracht de dag door in het Brabantse land, terwijl de Bossche medewerkers Zuid-Limburg bezoch ten. Den Bosch Uitgezwaaid door bedrijfsleider ir. P. Hamers vertrokken op 26 en 28 mei alsmede op 4 juni bijna 500 oud medewerkers van de Bossche vestiging (foto's 1,2 en 3) naar Zuid-Limburg. Onderweg werd gestopt in Stevens- weert waar het gezelschap bij de koffie natuurlijk Limburgse vlaai kreeg aan geboden. Na deze onderbreking werd koers gezet richting Maastricht. Aan de oevers van de Maas, recht tegenover "De Ridder" brouwerij ging men aan boord van een rondvaart boot. Terwijl aan boord de lunch werd opgediend stoomde het schip de Maas op richting België. De tocht voerde door sluizen en langs schitterende stuk jes natuurschoonVooral het schutten van het schip in de sluizen trok veel bekijks en leidde soms tot grote hilari teit. In de namiddag arriveerde het gezelschap weer in Maastricht van waaruit men de terugreis aanvaardde. In restaurant Metropole te Den Bosch wachtte de heer Hamers het gezel schap op om gezamenlijk het diner te gebruiken. Uit de dankwoorden die volgden blijkt hoe geslaagd deze dag is geweest en dat velen alweer uitkijken naar het programma van volgend jaar. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 10