R machine worden de korrels met behulp van een schroef getransporteerd en daarna door middel van wrijving ver warmd tot 260°C. Hierdoor ontstaat een homogene massa die vervolgens onder hoge druk in een matrijs (vorm) wordt ingespo ten.In deze matrijs krijgt het krat zijn uiteindelijke vormVoor het krat uit de machine komt wordt hij eerst nog gekoeld. Dit hele proces duurt onge veer 60 seconden. Als het krat geheel is afgekoeld wordt deze tenslotte aan vier zijden van het logo voorzienwaarna er weer een krat gereed is. Voor de Heineken kratten is het logo zwartvoor de Amstel kratten wit. Voordelen Het nieuwe model krat heeft verschil lende voordelen ten opzichte van het oude model. Men heeft met name geprobeerd het goede uit de oude modellen te handhaven en het minder goede te verbeteren. Zo blijven de kratten in verband stapelbaar en ook de inhoud blijft ongewijzigd (24 flessen van 30 cl). Voor zowel brouwerij als handel heeft het nieuwe model de nodige voorde len. Het nieuwe krat is 3,5 centimeter lager en heeft tevens een kleinere bui ten afmeting (40x30). Dit zijn zoge noemde "modulaire' maten: aan de wens van de handel is tegemoetgeko men door over te gaan op de standaard formaten waarmee in het handelska naal wordt gewerkt. Hierdoor is het tevens mogelijk om 7 in plaats van 6 lagen van 10 kratten op een pallet te plaatsen. Omdat hierdoor meer in één keer kan worden vervoerd, betekent dit een aanzienlijke besparing op de transportkosten. Tevens is het nieuwe krat steviger doordat gebruik wordt gemaakt van een dubbelwandige con structie. Verder is de moderne vormgeving niet alleen een lust voor het oog maar garandeert deze ook dat de kratten lan ger mooi blijven omdat het gladde oppervlak minder vuil aantrekt en gemakkelijk kan worden gereinigd. In samenhang met het feit dat het gewicht van de nieuwe flessen lager is (op een vol krat scheelt dat 2,7 kilo) en de ver beterde handgrepen wordt het dragen van een kratje Heineken of Amstel voor de consument straks gemakkelij ker. Foto boven: de achterzijde van de spuitgietmachines. De kratten komen hier op een centrale trans portband, die hen naar de bedruk kingsstraat vervoert. Foto links: de bedrukkingsstraat. Op de band linksonder komen de kratten deze straat binnen: daarbo ven gaan de reeds bedrukte kratten naar de plaats waar ze op pallets worden gezet. fl'ül'.'STff) 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 9