Loop met hindernissen in Grouw Roeiseizoen geopend met Heineken Roeivierkamp so\mcy ttmsft In het weekend van 5 en 6 april werd op de Amstel voor de veertiende keer in successie de Heineken Roeivier kamp gehouden. Dat waren ook de eerste krachtmetin gen in het nieuwe roeiseizoen. Meer dan 150 ploegen uit binnen- en buitenland kwamen op de Amstel tussen Oudekerk aan de Amstel en de finish bij de Amster damse Berlagebrug in beweging. Stilzitten in de gure wind was er voor de roeiers niet bij. In een vlot tempo werden zaterdag de afstanden 250 en 2500 meter afgelegd en zondag de 750 en 5000 meter. Alles onder luide aan moedigingen van de vele toeschouwers. De spectaculaire boord-aan-boord gevechten op de korte afstanden en de zichtbare inspanning op de lange maakten het voor de kij kers een aantrekkelijk schouwspelVond men de wind te koud, dan kon men in het clubgebouw van de organiserende roeivereniging Nereus de wedstrij den op de televisie volgenVan een mogelij k conditionele achterstand bij de Nederlandse roeiers, die door de strenge vorst van de afgelopen maanden niet in staat waren de nodige kilometers te roeien, was niets te mer ken. Dit jaar was het de heer A.J.J. Spierings, hoofd ver koop horecagebied Amsterdam, die de fel begeerde Hei neken Trofee met de bordeauxrode wimpel onder luid gejuich mocht uitreiken aan de winnaar van de hoogste divisie bij de heren: RIC uit Amsterdam. Niet alleen de wedstrijdsport, maar ook het toerroeien kwam als van ouds aan bod. Op zondag namen meer dan 75 boten deel aan de puzzeltocht door de Amsterdamse grachten. De Heineken Roei-rally is daarmee inmiddels uitgegroeid tot de grootste toertocht van Nederland. Op 16 maart werd voor de zeventiende keer de Meren- loop gehouden in het Friese Grouw. Deze veldloop mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van zowel publiek als deelnemers. In totaal gingen zevenhon derd lopers van start, ruim honderd meer dan vorig jaar. Het parcours was vrij zwaar door de zachte grond. Ook de verschillende hindernissen tijdens de wedstrijd zorg den vaak voor de nodige problemen. Evenals vorig jaar won Herman Hofstee uit Dwingelo de wedstrijd. Hij legde de 10 kilometer af in 32 minuten en 5 seconden. Na de wedstrijd gingen de trimlopers van start. Moeizaam zochten zij hun weg over het gladde en modderige parcours. Dit leverde dan ook wel eens ver makelijke capriolen op. Het enthousiasme van het publiek langs de route zorgde dan voor de morele opkik ker, waardoor vele lopers de bekende vleugels kregen. Smerig maar voldaan bereikten de meesten dan ook de finish. Ook ditmaal toonde het horecagebied Groningen/ Friesland/Drente, dat met het verkoopkantoor en Her- garderis Drankenhandel is Grouw is gevestigd, z'n betrokkenheid bij de Merenloop. Dat bleek uit de start en finishdoeken van Sourcy en uit de prijzen die door het horecagebied beschikbaar waren gesteld voor de beste lopers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 40