f 575,- S. Moreton Gomez 4.575,- J.G.M. van Gisbergen 1.650,- J.C. Buizer 1.475,- R. Prins Mechanische werkplaats, Zoeterwoude Het idee van de heer Prins betreft het droogblazen van de volle fusten ten behoeve van het etiketteren. Door een magneetventiel met een fotocel te plaatsen bij de luchtleiding, vindt het blazen van lucht alleen nog plaats als een fust het automatisch oog passeert. Dit levert een besparing aan luchtverbruik op. V.l.n.r. de heren Moreton Gomezbedrijfsleider P. Hamers en Van Gisbergen. Bottelarij, Den Bosch Het door de heer Moreton Gomez ingediende voorstel omvat een verbetering van het kroonkurktransport van colonne 10. Een modificatie in het toevoersysteem zorgt voor een verbeterde doorvoer van de kroonkur- ken. Dit komt het colonnerendement ten goede. Bovendien is hierdoor het aantal flessen, dat zonder kroonkurk uit de crowner komt, fors verminderd. Bottelarij, Den Bosch Het idee van dc heer Van Gisbergen behelst de bevesti ging van enige benaderingsschakclaars op de transport banen van de bussencolonne. Door een gewijzigde bevestiging is een betere manco-controle mogelijk geworden. Dit heeft tevens een verbetering van het ren dement tot gevolg. Meet- en regeltechniek, Zoeterwoude Het idee van de heer Buizer heeft betrekking op ener giebesparing. Door zijn voorstel kunnen in de waterbe handelingsinstallatie met één hogedrukpomp nu drie omgekeerde osmosestraten worden gevoed in plaats van twee. Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. 'J.F.J .M. Muldérs/K.J.O. Goeverneur, bottelarij M.J. Stuurman, TDmechanische werkplaats L Beltran Garcia, bottelarij A.V. Kievit/G,. Schultz,brouwhuis W.H. van Roosmalenbottelarij W. Geurtsen/A.T.J. vanOsch, TDstoringsgroep F. Düpüis/L.C. Donkers, intern transport G.r.H.M. Kivits, intern transport JW. Gvan B reugellegkelder JJStraatmanbottelarij H.A.J.M. v.d. Meijdenberg,kwaliteitsdienst M.J.F. Martens,bottelarij E.T. Espositobottelarij W. Kreté/W. Scheepens, bottelarij A.C.J. Diks/J.H.M. van Veldhuizen/ J.Th. van Ryn, bottelarij/ A, van Run/R. de Werdtlegkelder Horecagebieden GAv. dAkker, vrachtauto 's Den Bosch M.J.Turlings, vrachtauto's Den Bosch M.D. Eshuis, CTD Gelderland/ Overijssel H.W. Peek, verkoop binnendienst Gelderland/ Overijssel r 'ie Zoeterwoude D.M. Barnhoornbedrijfstechnologischedienst JHvan Leeuwenbottelcolonnes G.J. v.d. FlierJigkelders J. Kokkedee.ligkelders Hvan Leeuwenstoringsgroep magazijn en intern transport B.H. v.'t Hoederdaalmagazijn en intern transport J.W. Dijkhuizen.bronwhuis T. Rozema, energie Beloning Aanmoediging f 125,- f 60.-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 35