van de reclame bewust worden, moet de reclame opvallend zijn. Het is in de reclame van groot belang zich te onder scheiden. "Een reclamecampagne moet de aandacht trekken en grote afwisseling bieden om de aandacht te blijven trekken. Eerste voorwaarde is wel dat de mogelijkheid tot continui- teit aanwezig is en dat het thema in creatief opzicht breed genoeg is om op voort te borduren", verklaart Beishui zen. Sympathie "Wij denken dat de Amstel televisie commercials inderdaad opvallend zijn, in die zin dat ze geheel anders zijn dan de reclames van collega-brouwers. Voorts vinden wij ze humoristisch. Het vleugje humor is er echter zo subtiel in verwerkt, dat de televisiekijkers het niet zullen uitschateren, maar waar schijnlijk wel om de situatie zullen moeten glimlachen. Het is een recla me, waarvan we denken dat deze een gevoel van sympathie teweegbrengt." Trots Opvallend element in de gedrukte reclames is trots. Want Amsteldrinkers kopen dit produkt bewust. Ze kiezen Amstel vanwege z'n kwaliteit, z'n smaak, z'n eigen karakter. Niet voor niets kent Amstel consumenten met een zeer hoge merktrouw. Om de groei die Amstel de laatste jaren doormaakt te behouden of zelfs te versterken, is een campagne 'vereist die potentiële consumenten wijst op alle goede eigen schappen van Amstel. En die de trouwe consumenten ervan overtuigt dat ze gelijk hebben met hun keuze. Trots speekt dan ook uit de adverten ties: 'M'n kampioen. M'n Amstel.', M'n repetitie-avond. M'n Amstel.', 'M'n eerste liefde. M'n Amstel.' en 'M'n Stek. M'n Amstel' met als laatste regel 'Een pils om van te houden'. Dit is zowel het thema van de tijdschriftad vertenties als van de dagbladadverten ties. De wijze van presenteren is echter geheel verschillend. De tijdschriftad vertenties kenmerken zich door een prachtige fotografie, terwijl het type rende van de dagbladadvertenties de vormgeving is. "We hebben gezocht, en ook gevonden, naar een vorm die afwijkt van de Heineken advertenties in verband met het 'eigen gezicht' van beide merken. De Amstel advertenties plaatsen we in de krant op een pagina met kleine rubrieksadvertenties, waarin particulieren artikelen te koop vragen of aanbieden, omdat deze pagi na's een hoge attentiewaarde hebben. De Amstel advertentie mét steunkleur springt direct in het oog", aldus de heer Beishuizen. Amstel zal met een zekere regelmaat, minstens eenmaal per maand, in de dagbladen adverteren. Evenals bij de televisie-commercials zijn de meeste niet aan een bepaalde datum gebon den, terwijl andere juist inhaken op een actualiteit (zoals de advertentie die werd geplaatst de dag voorafgaand aan de Amstel Gold Race.). 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 33