Amstel, een p9s om van te houden Vanaf 10 mei te zien en te beluisteren op televisie, radio, bioscoopscherm en in tijdschriften èn dagbladen: de nieuwe Amstel reclamecampagne. Nieuw is ook het the ma. Natuurlijk blijft Amstel lekker uit 't krat en lekker uit 't vat, maar in de nieuwe campagne wordt nog nadrukkelijker dan voorheen ingegaan op de hoog staande kwaliteit en het eigen karakter van dit biermerk. Een echtpaar dat zich op een druilerige zondagmiddag het hoofd breekt over de vraag waar het heen zal gaan -maar uiteinde lijk tot de conclusie komt dat het toch eigenlijk niet weghoèft-, een echtpaar dat vakantiefolders doorbladert om een aardige bestemming uit te kiezen of een echtpaar dat naar een voetbal wedstrijd op de televisie zit te kijken: het zijn stuk voor stuk herkenbare situaties. Met dit verschil dat het 'echt paar' op de televisie geen echt paar is, maar gespeeld wordt door de acteurs Peter Faber en Karin Bloemen. Zij zijn de hoofdpersonen in de nieuwe televi siecommercials van Amstel Bier. Zeer geloofwaardig zet het duo de twee echtgenoten neer in de diverse sket ches waarin, hoe kan het anders, ook voor Amstel een belangrijke rol is weg gelegd. Grote diversiteit Op het moment van schrijven zijn er zeven verschillende commercials opge nomen. De bedoeling is dat er dit jaar in totaal vijftien worden gemaakt. Dat is een opvallend verschil met de 'slechts' twee commercials die Amstel tot voor kort op het televisiescherm kende (de auto die niet wil starten en de man die in het café door een stoel zakt)Van de vijftien zullen enkele inci denteel te zien zijn, zoals de commer cial die de dag voor Moederdag werd uitgezonden. De commercials zullen deze maand ook in de bioscoop worden vertoond. Andere uitingen Peter Faber en Karin Bloemen treden niet alleen in de TV-commercials op, maar zullen ook op de radio te beluiste ren zijn. Daarnaast zullen er advertenties ver schijnen in bekende publiekstijdschrif ten en (voor het eerst in de Amstel- geschiedenis) in de dagbladen. De eer ste dagbladadvertentie verscheen vrij dag 25 april, inspelend op de Amstel Gold Race die de volgende dag werd verreden. In de gedrukte media komen Peter Faber en Karin Bloemen overigens niet voor. Waarom een nieuwe campagne? Uiteraard dienen commercials en advertenties na een bepaalde tijd ver nieuwd te worden. Om te voorkomen dat de attentiewaarde ervan vermin dert, de consument er eigenlijk op uit gekeken raakt, is het noodzakelijk van tijd tot tijd de commercials, adverten ties of zelfs de gehele campagne te ver nieuwen. Voor Amstel speelt nog een andere reden mee. Chef reclame en promotie, R. Beishuizen, licht toe: "Amstel is een kwalitatief hoogstaand merk, het tweede nationale A-merk. Dat moeten we sterker benadrukken. Meer de nadruk leggen op het eigen specifieke karakter van Amstel, dit merk duidelij ker een eigen gezicht geven. De cam pagne 'Lekker uit 't vat, lekker uit 't krat' die anderhalfjaar geleden startte, was een eerste aanzet daartoe. In de nieuwe campagne wordt het eigen karakter nog meer geaccentueerd." Reclameverwarring Amstel bier is prima bier, dus het merk verdient het dat op de kwaliteit wordt gewezen. Een andere belangrijke reden vindt z'n oorzaak in de zintuig lijke waarnemingen van de mens. Iedereen krijgt namelijk dagelijks zo'n veertienhonderd reclameprikkels. Nu is de mens gelukkig gezegend met een zogenoemd selectief waarnemingsver mogen: men ziet of hoort alleen bewust wat men wil. Wie bijvoorbeeld toe is aan een nieuwe keukeninrich ting, lijkt ineens overspoeld te worden door advertenties van keukenspecialis ten. En wie net een bepaald automerk heeft gekocht, lijkt op de weg nog alleen wagens tegen te komen van dat zelfde merk. Maar om te zorgen dat ook anderen, die nog niet in één bepaald merk geïnteresseerd zijn, zich

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 32