licht van knijpkatten keken we of het bier kookte, zodat de stoom lagerge- draaid kon worden." Ook bij de tapkel- der -foto 4- heeft hij een verhaal. "Dat zijn echt eikehouten vaten, door de eigen kuiper geijkt en de naam erin gebrand in de 'kimme', de handgreep. De kleur op het vat gaf de inhouds maat aan. Die vaten waren van binnen gepekt, zodat het bier geen houtsmaak aannam. In de oorlog hebben we die vaten als brandhout verstookt. Iedere medewerker kreeg vier vaten, die hij zelf in elkaar moest slaan. De stalen banden, die om de vaten heen waren bevestigd, moest je teruggeven." Op foto 5 staat de ijsmachine met de ijsbereiders (in het midden de heer Henk Wuisman). "Het ijs werd gemaakt van brouwwater en met behulp van pekeiwater van -18 °C gevroren en moest kristalhelder zijn. Anders zou het te snel smeltenBij de uitdeelpost voor bijvoeding -foto 6- konden de brouwerij medewerkers in de oorlogsjaren bijvoeding krijgen. "Want er was geen brood om mee te nemen naar het werk. Op de brouwerij kregen we dan wat aardappelen en kool met schapevetDat ging er wel in want als je na een uur fietsen op de brouwerij aankwam, had je al honger. De opzichter staat rechts, de heer Van der Ing." Ook van de jaren na de oorlog zijn er foto's. Bijvoorbeeld de telefooncen trale met mevrouw Ponjée, of de kas, waar je met een briefje van de bedrijfs leider elke maand geld kon halen. "Achteraan is de kluis. Daar zit ook de man, die maandelijks het geld ging halen bij de cafésde zogenaamde 'kas- loper'. Ik ben ook wel eens meege- weest met de bierleverantie. Dan moesten wij als leerlingen de vaten in de kelder aanslaan, en de koetsier zat lekker binnen... Verder zij n er foto's die getuigen van de Marshall-hulp na de oorlog. Daarop staat een vuiler afgebeeld die maar net door de poorten van het brouwerij ter rein paste. "Toen hij bijna helemaal boven was, viel hij uit de takels. Dat was onze eerste Amerikaanse bottelco lonne, want vóór die tijd was alle brouw- en bottelapparatuur van Duitse afkomst. Nu kregen we ineens een Amerikaanse vulmachine en een Engelse etiketteermachine." Het is duidelijk dat de heer Smit nog uren kan vertellen over hetgeen hij in 46 Heineken jaren heeft meegemaakt. Ook, of misschien wel juist daarom, staan de namen en gebeurtenissen uit z'n eerste brouwerij-jaren hem nog zeer helder voor de geest. Daarmee is natuurlijk de beheerder van onze museumgoederen zeer gehol pen. Want zoals u weet, worden oude foto's en andere artikelen zeer zorgvul dig bewaard. Het aardigst is het dan, als daarbij ook de juiste toelichting bekend is. Mochten er onder de lezers (oud)-medewerkers zijn die thuis in hun privé-fotoverzameling nog oude foto's hebben of andere zaken als reclame-artikelen, uithangborden of gebruiksvoorwerpen, om maar enige voorbeelden te noemen, die er toch enigszins verloren bij liggendan zij n ze zeer welkom in het museum-archief! U kunt hiervoor contact opnemen met de heer ASinkeldam van de concern stafdienst Public Relations in Amster dam. Zijn telefoonnummer is 020 - 702105 of -bij geen gehoor-: 020 - 70 22 73. iviRior 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 31