Foto's uit de oude doos Op de achterpagina van iedere Vers van 't Vat staat een oude foto afgebeeld. In de loop der jaren wordt het aan tal mensen dat de gefotografeerde situatie zelf heeft mee gemaakt, steeds minder. Toch stelt ook de 'jonge garde' deze oude foto's zeer op prijs. Daarom dit keer eens een collage van foto's uit de oude doos. Met de heer Kor Smit, in 1938 begonnen in Rotterdam en gezegend met een zeer goed geheugen, halen we de bijbehorende her inneringen op. Bij alle foto's weet de heer Smit wel een achtergrondverhaal en kent hij de meeste namen van de gefotografeerde medewerkers nog. Hij heeft dan ook een lange loopbaan achter de rug, verspreid over vele afde lingen. De loopbaan van de heer Smit is begonnen in 1938, toen hij op 15-jarige leeftijd bij de brouwerij in de leer kwam. "Op alle afdelingen liepen twee jongens in de bazenopleiding" vertelt hij. "Na 3,4 jaar werd je voorman, een functie onder de onderbaas en baas, maar bóven het personeel." De heer Smit was in Rotterdam werkzaam, in een tijd dat ook de St. Servatius Bier brouwerij in Maastricht nog bestond, de Leopold Brouwerij in Brussel en Hoppe in Amsterdam. Aan zijn werk zaamheden kwam een einde toen hij in 1942 werd 'gevorderd' door de Duit sers. Vijf jaar later kwam hij terug bij Heineken en hervatte zijn opleiding. 1 januari 1948 werd hij aangesteld als onderbaas van de Rotterdamse moute rij- Tien jaar bekleedde hij deze functie, tot hij wachtchef werd in de bottelarij in vroege- en late dienst. In die periode heeft hij de groei van de bottelarij mee gemaakt. "Ik heb het zien veranderen van hand tot automatisch in- en uitpak ken. In de jaren '58-'62 werd alles gemechaniseerd De heer Smit kan zich ook nog precies herinneren hoe hem werd meegedeeld dat hij een nieuwe functie kreeg: "ik mocht van de portier de bottelarij niet inlopenmaar kreeg de instructie dat ik me eerst moest melden bij de bedrijfs leider, ir. H. Wanschers. Van hem hoorde ik dat ik benoemd was tot chef lagerkelder en bierfiltratie. In die tijd, 1962, maakten we 500.000 hectoliter per jaar, tien jaar later verwerkten we 1 miljoen hectoliter!" Eenmaal overgeplaatst naar Zoeter- woude, maakte hij in 1974 daar het eer ste brouwsel mee als chef brouwen (brouwhuis, gist- en lagerkelder en bierfiltratie). Vijf jaar hield hij zich bezig met de opbouw van de brouwe rij "een periode waarin we veel moes ten leren, want hier ging alles automa tisch, terwijl wij van oorsprong hand brouwers waren". De cirkel was rond in 1977: na zijn benoeming tot chef brouwen in de proefbrouwerij was hij terug op de afdeling waar hij in 1938 ook begonnen was en waar hij in 1984 afscheid van zou nemen. Als hij de foto's bekijkt, komt er een blik van herkenning in zijn ogenJadie luchtfoto van de brouwe rij dateert nog van vóór 1938. Dat kun je zien omdat de oude bottelarij er nog op staat aan de rechter kant. (foto 1)" "Daar heb ik wat gewerkt" -foto 2-, een klus om die kiemkasten schoon te maken." Datzelfde geldt voor de brouwzaal -foto 3-: "Elke dag moest je de ketels afstoffen, en elke zaterdag helemaal van binnen schoonmaken. De buitenzijde moest in de was worden gezet en de handwielen in de koper poets... Daar stond ook een zoge noemde drukketel, bij ons bekend als de 'erwtensoepketel'want in de oor log gingen er tien zakken erwten in en werd er erwtensoep in gekookt." In de oorlogsjaren moest natuurlijk worden verduisterd. Zo ook in de brouwzaal, waar zwart papier voor het glas in lood werd gehangen. "Bij het 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 30