De resultaten van de afgelopen tien jaar 1000 950 900 850 750 700 650 600 550 500 450 400 .350 300 250 200 150 100 50 0 700 264 292 949 951 320 Ingezonden ideeën Beloonde ideeën 213 568 142 f150000 Bedragen der toegekende netto beloningen over de afgelopen tien jaar f 140.000- f 130.000- f 120.000- f 110000- f 100.000- f 90.000- f 80.000- f 70000- f 60.000- f 50.000- 40.000- f 30.000- 20.000- 10.000- f 0. 55.955 41680 47010 55080 140863 66.900 65.350 75759 46805 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 den technici en inkopers ingeschakeld om een daarvoor geschikte machine aan te schaffen. Is zo'n machine gevon den, dan moet die vervoerd en ook geplaatst worden. Als die fase achter de rug is - compleet met verwerking in de boekhouding en dergelijke - dan zal hij de planning van de produktie ter dege rekening gehouden moeten wor den met die nieuwe verpakking. Het produkt moet een aparte code krijgen, en bij het vullen zal iemand er op moe ten toezien dat inderdaad de juiste ver pakking wordt gebruikt. Administra tief heeft zoiets ook nogal wat gevol gen. Op bijvoorbeeld orders, facturen, bevrachtingslijsten en douane-docu menten moet het allemaal kloppen. Voordat zo'n ogenschijnlijk kleine wij ziging is aangebracht, moeten daar tal loze mensen aan te pas komen. En dat want het is toch iemand van Heinekcn die binnenkomt, en daarvan heeft men bepaalde verwachtingen. Maar zo'n man moet ook over andere capaciteiten beschikken. Sociale vaar digheden bijvoorbeeld, zodat hij zich kan aanpassen aan andere culturen en omstandigheden. Talenkennis is in feite te vanzelfsprekend om hier te noe men. De lichamelijke conditie dient ook in orde te zijn. Lange reistijden maar vooral andere klimaten eisen nogal wat van het menselijk lichaam. Degenen die met hun gezin voor een langere periode worden uitgezonden krijgen, indien mogelijk, een stand plaats toegewezen waar een goede internationale school aanwezig is. Voor huisvesting wordt steevast gezorgd, evenals voor de opslag van vjnuci ini.v_i iiatiwuaiw v^wniciv^iv^ii. Tot slot de activiteiten van de afdeling Reclame Service en Verkoopbevorde ring. Over het internationale karakter daarvan is in Vers van 't Vat al menig maal geschreven. Denk maar aan de stands die her en der worden gebouwd; Amerika, Rusland, China en dit jaar Japan. Of aan de internationale evene menten -surfkampioenschappen op de Bermuda's!- waarbij Heineken nadruk kelijk aanwezig is. Het maken van dis play- en promotie-materialen voor verre markten hoort daar ook bij. De Shires behoren ook tot de internatio nale medewerkers. Onlangs nog (zie pagina 12) waren twee Shires in Enge land. En in de toekomst gaan ze wel licht nog verder van huis. Zo gaat dat met een internationaal concern. Dat beperkt zich niet tot bekendheid in alleen Hippolytushoef. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 25