Minder apparatuur en hogere capaciteit in alcoholfabriek wm j lliliiliiliijl S HHIIliHHffi Volgende maand wordt in de alcoholfabriek van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland te Zoetermeer een nieuwe graantransport- en maalinrichting geïnstal leerd. In de eerste week van augustus zal deze in gebruik worden genomen. Kort gezegd komt het erop neer dat dit nieuwe systeem bij draagt aan een verhoging van de produktiecapaciteit met 25%Zonder dat daar voor uitbreiding noodzake lijk was. Integendeel zelfs, want in de alcoholfabriek hebben maar liefst circa der tig apparaten plaats gemaakt voor één grote graanmolen met aanvoerinrichting. Lange weg In de oude situatie werd het graan via een circa 70 meter lang buizenstelsel van de graansilo's (die buiten het pand staan) geblazen naar de opslagbunkers in de alco holfabriek. Dit transport vond plaats door middel van een pneumatisch systeem. De hoge snelheid waarmee het graan meermalen per dag door de buizen werd geperst, zorgde voor geluids overlast die met name door omwonenden als hinderlijk werd ervarenVanuit de tus- senbunker kwam een afge- Zo vol is het in de huidige opstelling: op de voorgrond Deze meterslange huizen spelen in de nieuwe situatie geen de graanmolen met daarachter twee opslagbunkers. rol meer. Overzicht van de nieuwe situatie. Rechtshoven de lopende band waarop het graan wordt aangevoerd, links de graan molen en rechts onder de kookketel.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 14