Pracht en praal bij carnaval Tiïnidad Malayan Breweries is op zijn hoede 1 Het carnaval zoals dat wij kennen- of liever gezegd, de mensen beneden de rivieren- lijkt slechts een flauwe afspie geling van het échte carnaval. Dat althans is de indruk die je krijgt wan neer de heer G.J. Vuyk (regional mar keting manager Europa) vertelt hoe carnaval op Trinidad wordt gevierd. Tot voor kort was hij als commercial manager werkzaam bij National Bre wing Company Ltd. op Trinidad, een eiland voor de kust van Venezuela. In die hoedanigheid hield hij zich bezig met marketing, verkoop en distributie van het ter plaatse geproduceerde Hei- neken pilsener, Heineken Malta, Green Sands en het eigen merk van de brouwerij. Stag. Tevens heeft hij een begin gemaakt met een bescheiden export van blikjes vanuit Trinidad naar de naburige eilanden Barbados, Gre nada en St. Lucia. De heer Vuyk was ongeveer twee jaar geleden uitgezon den naar Trinidad. Want de economi sche recessie, veroorzaakt door het inzakken van de oliemarkt -dè bron van inkomsten op Trinidad- was ook van invloed geweest op de biermarkt. Daarnaast was de concurrentie van het tweede lokale biermerk toegenomen. En aangezien ook op Trinidad tijdens de carnavalsperiode de bieromzet met vele percentages stijgtwas het vanzelf sprekend dat National Brewing Com pany op het carnaval inhaakte. "Ter plaatse wordt gezegd dat hun carnaval beter is dan dat in Rio", vertelt de heer Vuyk. "In ieder geval draait op Trin- diad het hele jaar het leven om carna val. Het begint al in september met de voor bereidingen voor een Calypso-compe titie. Daarnaast starten de voorberei dingen voor een steelbandcompetitie. Er zijn wel zo'n 60 goede bands, want Trinidad is het geboorteland van die bands, alle bestaand uit ongeveer hon derd spelers, en net zo bekend als bij ons Ajax en Feyenoord. De zaterdag voor carnaval wordt de beste verko zen. Iedere carnavalsvereniging, waar van de grootste zo'n vierduizend leden telt, start eveneens aan het eind van het jaar al met de verkiezing van de koningen koningin. Vanaf Kerstmis tot aswoensdag gaat het continue door." Op de foto een Mas-leider (leider van een carnavalsvereniging) in een schitte rende uitdossing. Bij Malayan Breweries in Singapore wordt het in Azië bekende 'Tiger Beer' gebrouwen. Nu wil het geval dat in de Chinese jaartelling elk jaar in het teken staat van een bepaald dier. Sinds het begin van het Chinese nieuwjaar (be gonnen op 9 februari jl.) wordt, na elf jaar, wederom gesproken van een 'Year of the Tiger'. De tijger is volgens de Chinese traditie het symbool van creatieve, maar ook vernietigende, energie. Kenmerkend voor de tijgerja ren is dat ze veel conflicten en tegen spoed met zich meebrengen. Zo begonnen onder andere de Eerste Wereldoorlog en de Vietnamoorlog in een tijgerjaar. Malayan Breweries is een onderne ming die al enkele tijgerjaren heeft doorstaan. Naar verwachting zal dan ook de voorspelde chaos en ramp spoed van dit tijgerjaar weer aan deze brouwerij voorbijgaan. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 13