Heineken Special Dark nu nog specialer Shires even terug op Engelse bodem mvea - I r.v i ,v t* L.T.T. i g#.2«+ De oude en nieuwe fles (I.) bij een nieuwe six-pack. Sinds enige weken heeft Heineken Special Dark een nog specialer karak ter dan het al had. Ir. B.J. Mees, hoofd technologische zaken in Zoeterwoude, omschrijft Heineken Special Dark als volgt: "Kenmerkend voor dit biertype is dat het uitsluitend uit donkere mout- soorten wordt bereid, die in belang rijke mate bepalend zijn voor de smaak. De biersoort kan worden omschreven als (Special) Dark Lager bier. afgeleid van het klassieke Mün- chener type. De procesvoering is. met uitzondering van de specifieke grond- stoffenkeuze, vergelijkbaar met die van Heineken Lager (Pilsener) bier: decoctie brouwproces (waarbij de tem peratuur van het brouwsel sprongsge wijs omhoog wordt gebracht), klas sieke (onder)-gisting en afrijping in een langdurig koud lagerproces." Dit in Den Bosch gebrouwen bier wordt voornamelijk geëxporteerd naar de Verenigde Staten, maar ook naar Canada, Libanon en de Amerikaanse militairen in West-Duitsland. Betere aansluiting aan smaak consument Met ingang van de maand maart is het Special Dark voorzien van de nieuwe verpakking, zodat de Amerikaanse consument nog maar net kennis heeft kunnen maken met het vernieuwde uiterlijk. Overigens is niet alleen het uiterlijk, maar ook het 'innerlijk', de smaak, enigszins aangepast. Deze wij zigingen zijn aangebracht in nauw over leg met onze importeur in de Ver enigde Staten, Van Munching Co., die de Amerikaanse markt natuurlijk als geen ander kent. Bescheiden plaats op biermarkt Van die Amerikaanse biermarkt, in totaal circa 280 miljoen hectoliter groot, bestaat ongeveer 1% uit Dark- bieren. Daarbij zijn dan ook de Stout- bieren meegerekend, aangezien Stout in de beleving van de Amerikaanse consument bij dit segment hoort. Er zijn zowel Amerikaanse als importmer- ken op de markt. Met een afzet van circa 80.0(H) hectoliter per jaar neemt Heineken Special Dark een belang rijke plaats in onder de geïmporteerde donkere biersoorten. Een afzet die met name in de stedelijke gebieden in het oosten van de Verenigde Staten en Californië plaatsvindt. Speciaal bier Dark bier is een 'speciaal' bier, dat ter afwisseling zo nu en dan wordt gedron ken in plaats van een pilsener bier. Als biersoort geniet het in de V.S. een vrij grote bekendheid: een op de drie bier drinkers heeft het wel eens genuttigd. Het luxe image van de met bruinzwart en goud uitgevoerde verpakking moet ertoe leiden dat wanneer voor een Dark-bier wordt gekozen, de keuze valt op het Heineken merk. tKI «ittf - Tot nu toe hebben de berichten over de Heineken Shires altijd betrekking gehad op Nederlandse evenementen. Dit keer echter nieuws over hun deel name aan een evenement in het buiten land. Een heel bijzondere gebeurtenis, want de twee paarden Rob en Alfie moesten ervoor naar hun geboorte land worden verscheept. Op zaterdag 15 maart vond namelijk in het Engeu Peterborough de 'National Shire Society Horse Show' plaats. Zo'n 250 Shires waren hier bijeen voor een keu ring. Dc meeste kwamen uit in de categorieën 2- en 3-jarigendie door de keurmeesters werden beoordeeld op onder meer uiterlijk, verzorging, gan gen (stap en draf) en ook de wijze 12 waarop ze werden voorgebracht. Rob en Alfie namen deel aan een ander onderdeel: de keuring van de tweespannen. In totaal kwamen zeven tien imposante combinaties in de ring. Op de bok van het Heineken rijtuig zaten de koetsiers Martin van Ede en Gerry de Vos-Niesing. Deze zoge noemde afrijbrik was voor dit doel spe- speciaal geleend van de Koninklijke Stallen en volgens de traditionele gebruiken voorzien van de naam van de deelnemer. "Traditie speelt een heel belangrijke rol hierbij" licht de heer V. van Peski toe van de afdeling reclame service. "Vooral het toiletteren en het invlechten van de manen en staarten luistert heel nauw. Wanneer dat niet precies volgens de voorschriften gebeurt, kun je het wel vergeten." Om die reden hadden de koetsiers (en de paarden) begin van dit jaar in het hip pisch centrum te Deurne uitgebreide instructies gehad van John Lawless, voorman van de Whitbread-stallen. Een aardige instructie is de volgende: "Als de keurmeester vraagt welk van de paarden het beste is, mag je nooit één naam noemen. Het correcte ant woord moet zijn 'ik heb twéé goede paarden'." De heer Lawless bleek een goede leermeester, want onze Shires - de eerste en enige deelnemers die van het vasteland afkomstig waren- legden beslag op een eervolle zesde plaats. "Je kunt niet vertellen hoe zo'n evenement is, je moet het zelf meemaken. Maar het tekent de sfeer dat bij de prijsuitrei king vijftienduizend toeschouwers aan wezig waren...", aldus Van Peski.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 12