Doorlopend kruiswoord-raadsel Voor de kinderen 18S1!!?I?S}}S8 19, i ro 6 I 9 9 9 9 9 9 9 99 9 M M M 99 99 99 v\.T. i 9 999 9 9 9 9 J2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 lüf IWMW 19 10' Ê7 9 10^ °9 - .1"1 ,1M 12 2 fyv - UQ c »w V r» 6? »a> 31» 1- 84* <jr 1W 6q «-* W i OO 43* U De dappere ridder is vastbesloten, de prinses uit de toren te bevrijden. Maar. gevaar moet hij daarvoor nog trotseren? welk Pak een potlood en begin bij cijfer 1, ga vervolgens naar 2 enz.totdat je eindigt bij 111. 30 In dit nummer plaatsen we weer eens een puzzel, een 'kruiswoord-raadsel,' van de hand van de heer M. Lagerberg. De heer Lagerberg is werkzaam in de bedrijfskantine te Zoeterwoude. Nog een aanwijzing voor de puzzelaars: er hoeven alleen woorden ingevuld te worden, indien daarvoor twee of meer hokjes in het diagram beschikbaar zijn. HORIZONTAAL: 1. bekrompen ruziezoeker (2 woorden) 2. geestelijke-beroep 3. peuter-ledematen-pl. in Duitsland- voorzetsel 4. Europeaan-mager- hoofddeksel-watering-bijbels figuur 5. vreemde titel-vliegtuig-keet-droog- daar 6. bromium-voor de vuist-basta- ruw-Fr. lidwoord-achter 7. oude testament-kreet-boom-schuifbak 8. handvat-vr. munt-procent-wolvlok- sprookjes figuur 9. grammofoonplaat- damp-vlug-heden 10. de maat nemen- drank-brandje-Ned. roeiclub 11. bijwoord-gemalin-melkprodukt- gedeputeerde staten 12. drinkgerei plaaggeest-gang van een paard- jongensnaam-lust 13. fam. lid wezenlij k-muziekinstrument- verbrandings rest. 14. spil-onderwijs- moeder-opperwezen-gebod-binnen 15. soort onderwij s-uitroep-kerkelij ke handeling-blaas-gewicht 16. boom- vissoort-hoeveelheid-teer-Chinees in Indië 17. briefaanhef-mythologisch figuur-opnaaien-voor de vuist 18. titel bij studenten-mankeren 19. paddestoel. VERTICAAL: 1. plantenfamilie 2. maal-muziekstuk- gebak 3. getij-inspraak orgaan- personeels vereniging-soort kracht 4. ierse leger-luchtvaartuig-pij n-uitroep- voor 5. geneesmiddel-via-dop 6. oude maat-verlaagde toon-riv. in Nederland-bijbelse figuur 7. nobel- vogel-deel van een voertuig-pot 8. lidwoord-deel van het lichaam- inhouds maat-Eur.econ. gemeenschap-drank 9. titel-modegek- bijna-vreemde titel 10. ijzergrond- tennisterm-kaartterm-sportartikel 11. pers. voornaamwoord-teder-gelei- hoge zijde 12. bres-omroep-lel- gebodene-met andere woorden 13. Engelse titel-vaas-nijdig-familie lid 14. plaats in Nederland-kerker-speelkaart schoonmaakmiddel 15. denkbeeldig- eenhoevig dier-gejammer 16. voorzetsel-petoet-deel van een schip- vis-ontkenning 17. telegr. rest.-paraat- verlaagde toon-deel van de bijbel 18. deel van een fornuis-enkele-plan 19. gereedschap.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 30