net ander'ij-inkèn. GWN, Heineken en Vramona vertegenwoordigd bij Midwintermarathon Winnaars biertapwedstrijd gehuldigd doen, iUV Marathonschaatsen zeer populair Exposanten Heineken Galerij bijeen Circa drieduizend lopers hadden zich 1 februari inge schreven voor de afstand van 18,6 kilometer; zo'n negenhonderd atleten gingen van start voor de echte marathonafstand bij de Midwintermarathon van Apeldoorn. Martin de Vugt was degene die met grote voorsprong de marathon wist te winnen. Niet in de prijzenmaar wel degelij k de marathon uitlopendwas de heer J.F.B. Houthuys van Reclame Promotions van de Gedistilleerd en Wijngroep te Zoetermeer. Sinds hij ongeveer een jaar geleden met trainen is begonnèn, heeft hij zich ontpopt als een ware loopfa naat, die zijn hand niet meer omdraait voor een mara thon Bij de recreatielopers nam ook een medewerker van Heineken Nederland deel: de heer P. Riemslag, chef buitenreclame van de afdeling Reclame Service in Amsterdam. Op de foto krijgt hij voor zijn prestatie bloemen over handigd van zijn vrouw, die werkzaam is op het ver koopkantoor te Arnhem van het horecagebied Gelderland/Overijssel. En net als de andere lopers, maakt Riemslag dankbaar gebruik van de bij de finish aangeboden beker Sourcy bronwater. Begin januari kregen de heren W.A.M. Scholtes en E.J.M. van Geest een fraaie beker toen zij bij de finale van de Nationale Biertapwedstrijd tijdens de Hore- cava de eerste plaats veroverden bij de teams. En begin februari werden ze nogeens gehuldigd, maar dit maal door onze brouwerijH.P. Bart de Jonge (Hoofd Horecagebied Den Haag) en vertegenwoordiger L. van Gelder boden de twee winnaars namens Heine ken elk een gegraveerde kristallen bierpul aan. Op een van de fraaiste plekjes in Delft - aan de Wijnhaven vlakbij het stadhuis - runnen directeur Wil Scholtes en ober-kelner Ed van Geest tezamen met een achttal medewerkers sinds twee jaar Hotel Restaurant Cen tral. Meedoen aan de wedstrijd vonden Wil en Ed (Wil staat links op de foto, met in het midden de heren Bart de Jonge en Van Gelder als toeschouwer) belangrij ker dan winnen: "In de horeca vormt bier een voornaam deel van je omzet. Om je klanten dus een goed biertje voor te zetten is belangrijk. Maar bovendien speelt ook mee dat je trots wilt zijn op je werk, en daar valt zeker ook een goed getapte pils onder." Die trotse gevoelens in Hotel Restaurant Central zijn met de geleverde prestatie alleen maar toegenomenen de beker en twee bierpullen vormden daarvan het (trotse) bewijs. Het marathonschaatsen is ongekend populair in ons land. Dat bleek onlangs nog bij het Nederlands kam pioenschap marathonschaatsen, dat in Giethoorn werd verreden op natuurijs. Maar ook het N.K. mara thonschaatsen op kunstijs, drie weken eerder, trok veel toeschouwers. Maar liefst zevenduizend belang stellenden trotseerden kou, harde wind en sneeuw buien op de hoofdstedelijke Jaap Edenbaan. Veel inte resse toonden ook de vertegenwoordigers van de media. Zij maakten dankbaar gebruik van de warme Heineken jurybus, waaruit ze een goed overzicht had den over de baan. Zoals bekend was het Jan Kooiman die dit kampioenschap op zijn naam schreef. Zoals al vele jaren gebruikelijk is, vond ook dit jaar, begin januari, het zogenoemde 'kunstenaarsfeest' plaats. Kunstenaars die het vorig jaar in de Heineken Galerij hebben geëxposeerd of dat dit jaar zullen doen, waren daartoe uitgenodigd in de ontvangst ruimte De Kuiperij van onze Amsterdamse brouwerij Daar was alle gelegenheid informeel met elkaar van - creatieve - gedachten te wisselen. De Galerij zelf is overigens met ingang van dit jaar ook officieel de kin derschoenen ontgroeid, want al 21 jaar lang laat de Heineken Galerij de passanten in de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat en Quellijnstraat kennisma ken met uiteenlopende kunstuitingen. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 29