111111111111 999 HHHftttmtf ISttCjU rxxffiPxS? I»XXI|||||IIIII O O e 0» O O G go a a a a a a go a a p.vI ,v U A' '-«".•-I HUWELIJK Den Bosch P.N. A'. van Belkom (verpakken) met mw. C.H.J, van Kuringen Mw. E.T.IVL Batelaan (PPD) met R.H. van Esch. Bunnik A. van Eldik (verpakken) met mw. C.C.H. van Rooij C.H. v.d. Brink (verpakken) met mw. W. van Rosengarten C. Lamberts (mechanische werkplaats met mw. M.H.S. Korsel Zoeterwoude Mw. M.S. Rodenburg (kwaliteitsdienst) met W. van Aalst M.T. Brinksma (verpakken) metmw. J. Masurel Mw. E.J. Haasbroek (vorderingenbe- heer) met J.C. Bedijn GEBOORTE Amsterdam Caro-Madieke, d.v. H.J. Visser (techno logische dienst) Kim, d.v. J.J. Onsia (vrachtauto's) Den Bosch Leonie, d.v. C. Dupuis (verpakken) Marian, d.v. M.J. v.d. Velden (verpak ken) Jan, z.v. L.H. Robben (verpakken) Cheryl, d.v. D.J. van Gelder (verpak ken) Danny, z.v. H. van 't Zand verpakken Bunnik Abdelhak, z.v. A. Arab (verpakken) Horecagebieden Malou, d.v. J.G.M. Steenbreker (expe ditie Gelderland/ Overijssel) Wendy, d.v. J.F. van Cleef (expeditie Gelderland/Overijssel) Michael, z.v. D. Sloos (expeditie Den Haag) Jorus, z.v. A.F. Pekel (expeditie Noord- Holland) Nadja, d.v. M.H.T. Mans (expeditie Limburg) Zoeterwoude Muriel. R., d.v. R. Leemhuis (onder- houdsgroep verpaken &M.I.T.) Ekrem, z.v. H.H. Aydogdu (bottelarij) Sven, z.v. M. van Mierlo (bottelarij) Amaldino F., z.v. C. Lopes bottelarij Charlotte S., d.v. D.M. Barnhoorn (softwaretechniek) Laura, d.v. Mw.Th. Kesting-Veldkamp (marketing onderzoek bier) GESLAAGD Amsterdam A.J. Klaasse Bos (TD storingsgroep) voor de applikatie cursus elektrotech niek. Bunnik A.W. van Gooswilligen (kwaliteits dienst) voor Procesoperator A. B. Vossen (storingsdienst) voor de cur sus electrotechniek I Zoetermeer J.W. Kloet (alcoholfabriek) voor elec trotechniek H.J. van Nieuwpoort (bewaking) voor basisdiploma beveiligingsbeambte. ONZE DIENS I VERLIETEN Horecagebieden R.C.H.M. van Dongen (verkoop Mid den-Brabant) Zoeterwoude R.K. Mothojakan (bottelarij) BUITENLAND Heineken Australië Pte. Ltd. AUSTRALIË Sinds december 1985 is de heer Ph. R. Hartog werkzaam als deputy manager in het export kantoor te Sidney. Bralima S.A.R.L. ZAIRE Sinds januari is de heer F.A. Kroes werkzaam te Kinshasa in de functie van chef control technologiquc. De heer Kroes volgt de heer J. A. van Gils op, die uit Heineken dienst is getreden. Op 28 februari vertrokken de heer en mevrouw Kruidenier naar Kinshasa, waar ir. A.J. Kruidenier de functie van administrateur-délégué bij Bralima van de heer H.G. Liebetrau overnam. De heer Liebetrau vertrekt dit voorj aar definitief uit Zaire. Medio maart vertrok de heer W.G. Regtien naar Zaire. Als mécani- cien des projets zal hij aan diverse pro jecten werken. Zijn thuisbasis is Kinshasa. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA In februari heeft de heer E.J. de Geest de functie van chef entre- tien te Gisenyi op zich genomen. Zijn voorganger, de heer G.J. Mannak, is op zijn beurt de heer A. A. Droop als coor- donnateur services technique opge volgd Brarudi S.A.R.L. BURUNDI De heer en mevrouw A.A. Droop zijn op 15 februari vertrokken naar Burundi. In Bujumbra is de heer Droop de heer S. Sikkema opgevolgd als coordonnateur service technique. Op 20 februari is de heer B. C. Vink tij delijk gedetacheerd op de bottelarij in Bujumbura i.v.m. verlof van de heer en mevrouw K. van der Brug per 6 maart. Zambia Breweries Ltd. ZAMBIA De heer S. Sikkema is op 3 februari naar Lusaka gereisd, waar hij de functie van chief engineer vervult. 26 Athenian Brewery S.A. GRIEKENLAND Per 1 februari is de heer J. Duindam, voorheen head technological depart ment bij Athenian Brewery S.A. te Athene, benoemd tot brewery mana ger aldaar. Tot nieuw head technologi cal department is benoemd de heer A. van Schaik. Hij arriveert omstreeks 1 april in Athene. Heineken Trading BV CURASAO Op 17 februari werd de reeds in Willem stad wonende heer B. D.J.J. van Rompu benoemd als com mercial executive Caribbean area. De tot nu toe door hem vervulde func tie van area export manager is per 23 februari overgenomen door de heer P. van Dongen Torman. Heineken Oceania Pte. Ltd. SINGAPORE Op 17 februari is de heer R. Duursema naar Singapore vertrokken. De heer Duursema zal de taak van de heer A.F. Kiljan van Heuven overnemen als regional export office manager. Cerveceria Costa Rica COSTA RICA I.v.m. zijn benoeming tot Heineken brewer in Costa Rica,is de heer G.J. Oost met zijn vrouw op 9 maart naar dit land afgereisd. DANKBETUIGINGEN Langs deze weg wil ik de directie bedanken voor de receptie vanwege mijn 25-jarig jubileum. Mijn vrouw en ik waren zeer verblijd met de geweldige belangstelling zowel vanuit produktie- technische divisies als vanuit commer cie. De vele cadeaus hebben ons zeer verrast en dragen bij om deze dag tot een onvergetelijke te maken. G. Slootweg Mede namens mijn vrouw wil ik ieder een die meegewerkt heeft aan het sla gen van mijn afscheidsreceptie, hier voor hartelijk bedanken. Door uw belangstelling, de bloemenpracht, het cadeau onder couvert, waarvan ik nog een prachtige autoradio ga aanschaffen en de vele goede wensen, is het voor ons een fijne dag geworden waar we nog vaak aan zullen denken. R. Koppenol Ook namens mijn echtgenote wil ik de directie van Heineken Zoeterwoude hartelijk dank zeggen voor het mooie bloemstuk dat ik mocht ontvangen ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 13 januari jl. C. den Uyl Mede namens mij n familie wil ik u allen bij deze bedanken voor de belangstel ling, de cadeaus en de bloemen bij mijn afscheid. Het was grandioos. F.J. Ypenburg

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 26