Introductie Green Sands vormt boeiende marketing-uitdaging SANDS GREEN 'Shandy' is een bekend soort drank in ons land. Wie heeft niet gehoord van een shandy, zoals van Royal Club uit het Vrumona- assortiment? In het bui tenland is dat anders. Nadat Vrumona indertijd met veel succes onder het merk Royal Club een shandy op de markt had gebracht, werden de moge lijkheden onderzocht voor internatio nale introductie. In 1979 bleek de tijd rijp om dit type drank internationaal te lanceren. 'Green Sands', ofwel 'oase', was de naam die de shandy meekreeg om het dorstlessende, verfrissende karakter ervan te onderstrepen. "Bemoedigend was dat goede voort gang werd gemaakt met het ontwikke len van Green Sands tot een internatio naal shandymerk" lezen we in het con cern-jaarverslag van 1981. Daarna wordt het even stil rondom Green Sands. Met Green Sands coördinator P. van Dongen Torman staan we op de valreep - voordat zijn benoeming tot area exportmanager voor het Caraïbi- sche gebied met standplaats Curasao effectief wordt - stil bij de huidige posi tie van Green Sands. Voor de marke ting- en reklamemensen van Corpo rate Marketing blijkt het een uitdaging

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 16