In de afgelopen jaren is het 'gezicht' van onze Heineken en Amstel bierfles regelmatig gewijzigd. Soms ging het om ingrijpende veranderingen, zoals indertijd de over schakeling van het rechthoekige grijze Heineken etiket naar het ovale groen/witte. Soms ook betrof het kleine aanpassingen, die op het eerste gezicht nauwelijks waar neembaar waren maar wel degelijk een verbetering inhielden. Van de laatste aanpassing voor het Heineken merk kreeg Nederland in 1983 al een voorproefje. Sinds januari van dit jaar wordt tevens een nieuwe uitmonste ring toegepast bij het voor export bestemde Heineken en Amstel bier. Naar verwachting is eind 1986 de invoering van dit nieuwe gezicht wereldwijd gerealiseerd. Nieuwe Heineken en Amstel uitmonstering Wie in de supermarkt een bepaald produkt wil kopen, heeft meestal keuze uit vele merken. Dat geldt ook voor bier. Op de schappen staat een groot aantal mer ken broederlijk bij elkaar. Dat 'broe derlijke' is natuurlijk schijn. Want elk produkt probeert door z'n eigen speci- lieke presentatie de aandacht van de consument te trekken. Dat kwaliteit en prijs belangrijk zijn bij de keuzebepa ling spreekt voor zich. De verpakking speelt echter ook een voorname rol. 'Het oog wil ook wat' luidt niet voor niets een bekend gezegde. Daarom moet van elk produkt, ook van onze biermerken, regelmatig worden beke ken of de verpakking nog voldoet. Dat geldt niet alleen in ons land, maar ook - en eigenlijk nog sterker - in andere landen. Daarnaast is er een tendens merkbaar dat de diverse merken in de loop der jaren een steeds mooiere ver pakking krijgen. Dat betekent dat het van zeer groot belang is dat de Heine ken verpakking wellicht nog meer dan voorheen moet uitstralen dat Heine ken een eerlijk, authentiek produkt is van top-kwaliteit. 'Goudopdruk hoort niet bij Heineken' luidde een constate ring na marktonderzoek door de researchafdeling van Corporate Mar keting. Heineken dient zich blijkbaar te presenteren als een soort understate ment onder het motto dat eenvoud het kenmerk van het ware is. 'Goede wijn behoeft geen krans' en 'when you make a great beer, you don't have to make a great fuss' zijn uitspraken die De bredere groene balk is een van de opvallendste ver schillen in dé nieuwe uitmonstering (boven) 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1986 | | pagina 12